ผ่อน Gadget สุดคุ้ม

0% นานสูงสุด 36 เดือน

สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ รับ 2 ต่อ เครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

ต่อที่ 1: รับสูงสุด 3% เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์
10,000 – 19,999 บาท 150 บาท
20,000 – 29,999 บาท 400 บาท
30,000 – 49,999 บาท 760 บาท
50,000 บาท ขึ้นไป 1,500 บาท

หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ธนาคาร / กลุ่มร้านค้า / เดือน


ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน (ครั้งละ 3 บาท ลงทะเบียนครั้งเดียวสำหรับ 1 หมายเลขบัตรหลัก / เดือน)
บัตรเครดิตทีเอ็มบี ลงทะเบียนพิมพ์ TMBBB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตทีเอ็มบี 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต ลงทะเบียนพิมพ์ TMBBB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตธนาต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066


ต่อที่ 2: รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%

เมื่อผ่อนชำระยอดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และใช้คะแนนสะสม Rewards Plus หรือ T-Rewards แลกรับเครดิตเงินคืน

หมายเหตุ : จำกัดการแลก 1 สิทธิ์ และคะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แต่ไม่เกิน 200,000 คะแนน / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / กลุ่มร้านค้า / เดือน / ธนาคาร


ลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน (ครั้งละ 3 บาท ลงทะเบียนครั้งเดียวสำหรับ 1 หมายเลขบัตรหลัก / เดือน)
บัตรเครดิตทีเอ็มบี ลงทะเบียนพิมพ์ TMBUU ตามด้วยคะแนนที่ใช้แลกไม่รวมจุดทศนิยม เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลข บัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต ลงทะเบียนพิมพ์ TMBUU ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก เว้นวรรค ตามด้วยคะแนนที่ใช้แลกไม่รวมจุดทศนิยม ส่งมาที่ 4712066


เงื่อนไขต่อที่ 1

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต บัตรนครหลวงไทย และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท ที่มียอดการใช้จ่ายแบบแบ่งชำระตามเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564
 • ร้านค้าที่ร่วมรายการสำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี ได้แก่ Banana, Studio7, Jaymart, iStudio by SPVI, iStudio by Copperwired, JIB Computer Group และ TG Fone
 • ร้านค้าที่ร่วมรายการสำหรับบัตรเครดิตธนชาต บัตรนครหลวงไทย และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ได้แก่ Banana, Studio7, Jaymart, iStudio by SPVI, iStudio by Copperwired, JIB Computer Group, TG Fone, Advice, CSC และ IT City
 • บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรนครหลวงไทย ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 เดือน
 • บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 36 เดือน
 • สินค้าที่ร่วมรายการ และจำนวนเดือนที่สามารถผ่อนได้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด ผู้ถือบัตรกรุณาตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขก่อนทำรายการ
 • จำกัดเครดิตเงินคืน สูงสุด 1 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ธนาคาร / กลุ่มร้านค้า / เดือน
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียนทาง SMS และได้รับ SMS ตอบกลับการเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และมีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดแบ่งชำระที่ถูกนำมาคำนวณให้เครดิตเงินคืนจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) ซึ่งคิดจากยอดจริงหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ไม่รวมยอดจากการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ ยอดที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนทำรายการ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการใดๆ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม บัตรเครดิตทีเอ็มบี กรุณาติดต่อโทร. 1558 บัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิตนครหลวงไทย และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus กรุณาติดต่อโทร. 1770


เงื่อนไขต่อที่ 2

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรประเภทที่มีคะแนนสะสม และต้องเป็นบัตรหลักเท่านั้น ที่ผ่อนชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสม Rewards Plus หรือ T-Rewards 1 สิทธิ์ และใช้คะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200,000 คะแนน ในการแลกรับเครดิตเงินคืน 10% 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) /กลุ่มร้านค้า / เดือน / ธนาคาร
 • กรณีบัตรเสริม บัตรหลักเป็นผู้ดำเนินการขอแลกคะแนนสะสม
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่ลงทะเบียน SMS เข้ามา ณ วันที่ทำรายการใช้จ่ายเท่านั้น (ตรวจสอบคะแนนหลังจบแคมเปญ 30 วัน) หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายและสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • การแลกคะแนนสะสมที่ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยส่วนลดจะถูกหักออกจากยอดซื้อสินค้า
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ Rewards Plus และ T-Rewards
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น