รับส่วนลด และเงินคืน 2 ต่อ

ต่อที่1 รับส่วนลด 50%

สำหรับผู้ใช้ใหม่ เมื่อชำระค่าบริการด้วย GrabPay ผ่านบัตรเครดิต TMB
ใส่โค้ด TMBNEW (จำกัด 5 สิทธิ์ / ผู้ใช้ และจำกัด 200 สิทธิ์ / วัน)

ต่อที่ 2 รับเงินคืนสูงสุด 600 บาท

รับเงินคืน 100 บาท/ เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เดือน ผ่าน GrabPay
(จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร / เดือน)


ส่งมาที่ 4806026

  • พิมพ์ TMBGB ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ของบัตรเครดิต TMB
  • ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ (ข้อความละ 3 บาท)


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • ต่อที่ 1 รับส่วนลด 50% สำหรับผู้ใช้ใหม่ เมื่อชำระค่าบริการด้วย GrabPay ผ่านบัตรเครดิต TMB ใส่โค้ด TMBNEW (จำกัด 5 สิทธิ์ / ผู้ใช้ และจำกัด 200 สิทธิ์ / วัน)
  • ต่อที่ 2 จำกัดรับเครดิตเงินคืน 100 บาท / บัตร / เดือน รวมสูงสุด 600 / บาท / บัตร ตลอดรายการ
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรฯ ปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดแบ่งจ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น