รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 9,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ร้าน H&M ทุกสาขา

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รูดเต็มจำนวน
รับเครดิตเงินคืน
2,000 บาท ขึ้นไป 100 บาท
5,000 บาท ขึ้นไป 300 บาท
10,000 บาท ขึ้นไป 700 บาท
20,000 บาท ขึ้นไป 1,500 บาท
เฉพาะบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature
30,000 บาท ขึ้นไป
3,000 บาท

หมายเหตุ: จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท /บัตร ตลอดรายการ


เพียงลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์
พิมพ์ TMBHM ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (ข้อความละ 3 บาท)


ตัวอย่างการลงทะเบียน:
บัตรเครดิตของคุณคือ 9999 1234 5678 9000 ให้พิมพ์ TMBHM123456789000 ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ H&M ทุกสาขา โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 62
  • ไม่รวมยอดใช้จ่ายจากการซื้อบัตรกำนัล ยอดใช้จ่ายทางธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดการคืนสินค้าในภายหลัง
  • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น