รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 42,000 บาท

เมื่อทำรายการชำระเต็มจำนวน และแบ่งชำระ TMB Pay Plan 0% ทั้งร้าน นานสูงสุด 10 เดือนที่โฮมโปร ทุกสาขา

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
ชำระเต็มจำนวน แบ่งชำระ TMB Pay Plan 0%
ทั้งร้าน นานสูงสุด 10 เดือน
15,000 – 39,999 บาท 300 บาท 400 บาท
40,000 – 79,999 บาท 1,200 บาท 1,500 บาท
80,000 – 119,999 บาท 2,800 บาท 3,200 บาท
120,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท 5,500 บาท
หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 20,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ สูงสุด 22,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ
เพียงลงทะเบียน SMS
ส่งมาที่ 4806026 (ครั้งละ 3 บาท)
ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ
พิมพ์ TMBHP
ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย
พิมพ์ TMBPP
ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย


เงื่อนไขโปรโมชั่นแบ่งจ่าย TMB Pay Plan

 • เมื่อทำรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan 0% ทั้งร้าน นาน 4 และ 6 เดือน เพียงมียอดช้อปรวม 1,500 บาทขึ้นไป และนาน 10 เดือน เพียงมียอดช้อปรวม 3,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูง สำหรับรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD ได้อีก


เงื่อนไขโปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน

 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ


เงื่อนไขรวม

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 42,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 3 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด และมีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น