รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 29,000 บาท

เมื่อทำรายการชำระเต็ม และแบ่งชำระ TMB Pay Plan 0% ทั้งร้าน นานสูงสุด 10 เดือน ที่ โฮมโปร ทุกสาขา

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
ชำระเต็มจำนวน แบ่งชำระ TMB Pay Plan 0%
ทั้งร้าน นานสูงสุด 10 เดือน
15,000 – 39,999 บาท 180 บาท 180 บาท
40,000 – 79,999 บาท 950 บาท 950 บาท
80,000 – 119,999 บาท 2,400 บาท 2,400 บาท
120,000 – 299,999 บาท 4,300 บาท 4,300 บาท
300,000  บาทขึ้นไป 14,500 บาท 14,500 บาท
หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 14,500 บาท/ บัตร ตลอดรายการ สูงสุด 14,500 บาท/ บัตร ตลอดรายการ
เเพียงลงทะเบียน SMS
ส่งมาที่ 4806026 (ครั้งละ 3 บาท)
ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ
พิมพ์ TMBHP ตามด้วย
หมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย
พิมพ์ TMBPP ตามด้วย
หมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย


เงื่อนไขโปรโมชั่นแบ่งจ่าย TMB Pay Plan

  • เมื่อทำรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan 0% ทั้งร้าน นาน 4 และ 6 เดือน เพียงมียอดช้อปรวม 1,500 บาทขึ้นไป และนาน 10 เดือน เพียงมียอดช้อปรวม 3,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,500 บาท / บัตร ตลอดรายการ
  • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูง สำหรับรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan
  • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD ได้อีก


เงื่อนไขโปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน

  • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,500 บาท / บัตร ตลอดรายการ


เงื่อนไขรวม

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 3 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด และมีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น