HomePro Mid Year Sale รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,600 บาท

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,600 บาท

เมื่อทำรายการแบ่งชำระ Pay Plan 0% ทั้งร้าน นานสูงสุด 10 เดือน ที่ โฮมโปร ทุกสาขา

ยอดแบ่งชำระ / เซลล์สลิป บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย
รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์
12,000 – 29,999 บาท 100 บาท
30,000 – 59,999 บาท 350 บาท
60,000 – 99,999 บาท 1,200 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 2,200 บาท
จำกัดรับเครดิตเงินคืน จำกัด 3 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลักรวมกัน / ธนาคาร / ตลอดรายการ
(สูงสุด 6,600 บาท / บัญชีบัตรหลักรวมกัน/ ธนาคาร/ ตลอดรายการ)
ลงทะเบียนก่อนทำรายการ
เพื่อรับสิทธิ์ (ครั้งละ 3 บาท)
ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ
สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี
พิมพ์ TMBPP ตามด้วย
หมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4806026
สำหรับบัตรเครดิตธนชาต
และบัตรเครดิตนครหลวงไทย
พิมพ์ TBPP ตามด้วย
หมายเลขบัตร 16 หลัก
ส่งมาที่ 4712066

ต่อที่ 2 : สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย

คะแนนสะสม T-Rewards ทุก 1,000 คะแนน แลกใช้แทนส่วนลด 100 บาท


ต่อที่ 3 :

สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี

 • ผ่อนชำระ 0 % ทั้งร้าน นาน 4, 6 หรือ 10 เดือน
 • ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย

 • ผ่อนชำระ 0 % ทั้งร้าน นาน 3, 10 หรือ18 เดือน
 • ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 24 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)


เงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตทีเอ็มบีประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อทำรายการแบ่งชำระ Pay Plan 0% ทั้งร้าน นาน 4 และ 6 เดือน เพียงมียอดใช้จ่ายรวม 1,500 บาทขึ้นไป และนาน 10 เดือน เพียงมียอดใช้จ่ายรวม 3,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เมื่อทำรายการแบ่งชำระ Pay Plan 0% ผ่านบัตรเครดิตทีเอ็มบี ที่ โฮมโปร ทุกสาขา โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ หรือสูงสุด 6,600 บาท / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. 2563 – 26 ก.ค. 2563
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำทีเอ็มบีดอกเบี้ยสูง สำหรับรายการแบ่งจ่าย Pay Plan 0%
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย Pay Plan 0% แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย 0% So GooOD ได้อีก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 3 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center โทร. 1558


เงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย

 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต,บัตรเครดิตนครหลวงไทยและบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ บัตรเดบิตและบัตรองค์กร (Corporate Card) ไม่เข้าร่วมรายการนี้
 • ยอดผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN ขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป / ระยะเวลาในการแบ่งชำระ 0% เป็นไปตามที่ทาง ร้านค้ากำหนด


เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • สงวนสิทธิ์การเครดิตเงินคืนสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน และได้รับ SMS ตอบกลับการเข้าร่วมรายการแล้ว
 • สำหรับสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ที่ โฮมโปร ทุกสาขา โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ หรือสูงสุด 6,600 บาท / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 – 26 กรกฎาคม 2563 โดยคำนวณยอดใช้จ่ายตามขั้น (ดังตาราง)
 • สินค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN นานสูงสุด 24 เดือน (สำหรับบัตร FLASH Plus) และสูงสุด 10 เดือนสำหรับบัตรเครดิต เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • ธนาคารจะทำการเครดิตคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด หากมียอดใช้จ่ายสูงสุดเท่ากัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การทำเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเครดิตที่ทำรายการเป็นลำดับแรก กรณีเครดิตเงินคืนจากบัตรเสริมจะคำนวณเข้าบัญชีบัตรหลัก
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
 • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงมีสถานะปกติและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • จำกัดเฉพาะการซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่กำหนด โดยไม่รวม รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียมเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนจากการ Refund ทุกประเภท ยอดจากร้านค้าเช่า และไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต
 • ข้อกำหนด เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด หากมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th , โทร 1770 กด 0 กด 2


การใช้คะแนนสะสมแลกส่วนลด

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มีคะแนนสะสมในบัตรฯ โดยต้องเป็นบัตรหลักเท่านั้น และเป็นคะแนนสะสมที่มีอยู่ขณะทำรายการเท่านั้น
 • ใช้ได้ทั้งการชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระ โดยแลกคะแนนใช้เป็นส่วนลดได้ที่เครื่องแลกคะแนนของธนาคาร ณ จุดขาย ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • จำกัดการแลกใช้คะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ และใช้คะแนนไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
 • คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้เป็นส่วนลดในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น และไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยส่วนลดจะถูกหักออกจากยอดซื้อสินค้า


เงื่อนไขอื่นๆ

 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ หรือ ผิดวัตถุประสงค์การใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯกำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น