สุขภาพดี บัตรเครดิต TMB จัดให้

รับเงินคืนรวมสูงสุด 9,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ โรงพยาบาลทั่วประเทศ
(ยกเว้น โรงพยาบาลและคลินิกความงาม โดยเฉพาะ, โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์)

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน/ สิทธิ์
10,000 - 39,999 บาท 100 บาท
40,000 - 79,999 บาท 650 บาท
80,000 – 99,999 บาท 2,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 3,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน / เดือน (รวมสูงสุด 3 สิทธิ์/ ท่าน ตลอดรายการ)


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์
พิมพ์ TMBHL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


ตัวอย่างการลงทะเบียน
บัตรเครดิตของคุณคือ 9999 1234 5678 9000 ให้พิมพ์ TMBHL123456789000 ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ โรงพยาบาลทั่วประเทศ ตาม MCC Code ดังนี้ 8011, 8021, 8062, 9399 (ยกเว้น โรงพยาบาลและคลินิกความงาม โดยเฉพาะ, โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์)
  • กรณีที่ลูกค้ามีบัตรเครดิต TMB หลายใบ ธนาคารจะเลือกให้เครดิตเงินคืนจากบัตรที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการเพียงใบเดียว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก การใช้เชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร.1558

สิทธิพิเศษ So Goood
ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง ทั้งห้าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)

สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น