รับสิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1

สำหรับเมนู Fresh Fruit Shake ทุกรสชาติ มูลค่า 95 บาท

หมายเหตุ: เฉพาะการรับประทานที่ร้านเท่านั้น จำกัด 1 แก้ว / สิทธิ์ สูงสุด 500 สิทธิ์/ เดือน


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร) เท่านั้น
  • ลูกค้าต้องแจ้งแก่พนักงานทุกครั้งก่อนสั่งอาหารเพื่อรับสิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 เมนู Fresh Fruit Shake ทุกรสชาติ มูลค่า 95 บาท
  • เฉพาะการรับประทานที่ร้านเท่านั้น สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 แก้ว/ สิทธิ์ และจำกัด 500 สิทธิ์/ เดือน
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรอภินันทนาการ, บัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ และไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มี.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น