รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40,000 บาท

เมื่อแบ่งจ่าย 0% TMB Pay Plan นานสูงสุด 10 เดือน และชำระเต็มจำนวน ที่ Index Living Mall ทุกสาขา

คุ้มที่ 1 : แบ่งชำระ TMB Pay Plan 0%
นาน 6 หรือ 10 เดือน
(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)
คุ้มที่ 2 : เมื่อชำระเต็มจำนวน
ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000 – 29,999 บาท 180 บาท 25,000 – 54,999 บาท 620 บาท
30,000 – 59,999 บาท 1,100 บาท 55,000 -99,999 บาท 1,500 บาท
60,000 – 99,999 บาท 2,300 บาท 100,000 – 199,999 บาท 3,200 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 4,200 บาท 200,000 บาทขึ้นไป 7,700 บาท
หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 20,000 บาท / บัตร
ตลอดรายการ
หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 20,000 บาท/ บัตร
ตลอดรายการ
เพียงลงทะเบียน SMS
ส่งมาที่ 4806026
(ครั้งละ 3 บาท)
ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ ตลอดรายการ
พิมพ์ TMBIP ตามด้วย
หมายเลขบัตร
12 หลักสุดท้าย
เพียงลงทะเบียน SMS
ส่งมาที่ 4806026
(ครั้งละ 3 บาท)
ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ ตลอดรายการ
พิมพ์ TMBID ตามด้วย
หมายเลขบัตร
12 หลักสุดท้าย

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืนคุ้มที่ 1 และคุ้มที่ 2 รวมสูงสุด 40,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ


เงื่่อนไขการเข้าร่วมรายการ
คุ้มที่ 1

 • เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ทำรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan 0% นาน 6 หรือ 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิต TMB ต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด เฉพาะสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนโดยจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD ได้อีก


คุ้มที่ 2

 • เฉพาะยอดใช้จ่ายที่รูดเต็มจำนวนเท่านั้น
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนโดยจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน


เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนทั้งคุ้มที่ 1 และ คุ้มที่ 2

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • จำกัดรับเงินคืนทั้งทำรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan และชำระเต็มจำนวนรวมสูงสุด 40,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ
 • คำนวณจากยอดใช้จ่ายที่ใช้ ณ Index Living Mall ทุกสาขา, Index furniture center สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ และสาขาเดอะมอลล์ บางแค, Winner furniture สาขาซีคอนสแควร์ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ สาขาเซ็นทรัล บางนา
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 3 รอบบัญชีถัดจากวันที่สิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรฯ ปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดแบ่งจ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น