แต่งบ้านสวย รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15,600 บาท

เมื่อทำรายการชำระเต็มจำนวน และแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ที่ Index Living Mall ทุกสาขา

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป ชำระเต็มจำนวน แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน
(เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)
รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์ รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์
10,000 – 29,999 บาท 150 บาท -
30,000 – 49,999 บาท 620 บาท 320 บาท
50,000 – 99,999 บาท 1,000 บาท 650 บาท
100,000 – 149,999 บาท 2,500 บาท 2,000 บาท
150,000 บาทขึ้นไป 4,000 บาท 3,800 บาท
จำกัดรับเครดิตเงินคืน จำกัด 2 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ธนาคาร ตลอดรายการ (สูงสุด 8,000 บาท / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ธนาคาร ตลอดรายการ จำกัด 2 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ธนาคาร ตลอดรายการ (สูงสุด 7,600 บาท / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ธนาคาร ตลอดรายการ
ลงทะเบียนก่อนทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ (ครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ
สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี พิมพ์ FTIDL ตามด้วย
หมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4806026
พิมพ์ PTIDL ตามด้วย
หมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4806026
สำหรับบัตรเครดิตธนชาต
และบัตรเครดิตนครหลวงไทย
พิมพ์ FTIDL ตามด้วย
หมายเลขบัตร 16 หลัก
ส่งมาที่ 4712066
พิมพ์ PTIDL ตามด้วย
หมายเลขบัตร 16 หลัก
ส่งมาที่ 4712066

สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย
คะแนนสะสม T-Rewards ทุก 1,000 คะแนน แลกใช้แทนส่วนลด 100 บาท


เงื่อนไขบัตรเครดิตทีเอ็มบี

 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำเอ็มบีดอกเบี้ยสูง สำหรับรายการแบ่งจ่าย Pay Plan 0%
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย Pay Plan 0% แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย 0% So GooOD ได้อีก
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 3 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรฯ ปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง
 • ข้อกำหนด เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ Contact Center โทร. 1558


เงื่่อนไขบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • ยอดผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN ขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป / ระยะเวลาในการแบ่งชำระ 0% เป็นไปตามที่ทางร้านค้ากำหนด
 • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน และได้รับ SMS ตอบกลับการเข้าร่วมรายการแล้ว
 • สินค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับบัตรเครดิตและบัตร FLASH Plus เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงมีสถานะปกติและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • จำกัดเฉพาะการซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่กำหนด โดยไม่รวม รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียมเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนจากการ Refund ทุกประเภท ยอดจากร้านค้าเช่า และไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต
 • ข้อกำหนด เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ Contact Center โทร. 1770 กด 0 กด 2 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.thanachartbank.co.th


การใช้คะแนนสะสมแลกส่วนลด

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มีคะแนนสะสมในบัตรฯ โดยต้องเป็นบัตรหลักเท่านั้น และเป็นคะแนนสะสมที่มีอยู่ขณะทำรายการเท่านั้น
 • ใช้ได้ทั้งการชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระ โดยแลกคะแนนใช้เป็นส่วนลดได้ที่เครื่องแลกคะแนนของธนาคาร ณ จุดขาย ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • จำกัดการแลกใช้คะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ และใช้คะแนนไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
 • คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้เป็นส่วนลดในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น และไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยส่วนลดจะถูกหักออกจากยอดซื้อสินค้า


For more information in English language please contact TMB Contact Center 1558


การใช้คะแนนสะสมแลกส่วนลด

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิตนครหลวงไทย และบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมบัตรเดบิตและบัตรองค์กรทุกประเภท
 • ระยะเวลารายการแบ่งชำระ Pay Plan 0% เป็นไปตามที่ทางร้านค้ากำหนด เฉพาะสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนโดยจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน
 • สำหรับรายการชำระเต็มจำนวน จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ธนาคาร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 8,000 บาท / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ธนาคาร ตลอดรายการ
 • สำหรับรายการแบ่งชำระ 0% จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ธนาคาร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 7,600 บาท / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ธนาคาร ตลอดรายการ
 • คำนวณจากยอดใช้จ่ายที่ใช้ ณ Index Living Mall ทุกสาขา, Index Furniture Center สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ และสาขาเดอะมอลล์ บางแค, Winner Furniture สาขาซีคอนสแควร์ สาขาเซ็นทรัล บางนา และสาขาราชบุรี ยกเว้น Index shop online งดร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. 64 – 27 ม.ค. 64
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ หรือ ผิดวัตถุประสงค์การใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น