ประกันภัยอุ่นใจ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท

0% นานสูงสุด 10 เดือน

สำหรับประกันภัยที่ร่วมรายการ พร้อมรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 6,000 บาท

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์
8,500 – 14,999 บาท 100 บาท
15,000 – 29,999 บาท 220 บาท
30,000 บาทขึ้นไป 600 บาท

หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด  10 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / เดือน / ธนาคาร


ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ร่วมรายการ
(ครั้งละ 3 บาท ลงทะเบียนครั้งเดียวสำหรับ 1 หมายเลขบัตรหลัก / ต่อเดือน)
บัตรเครดิตทีเอ็มบี ลงทะเบียนพิมพ์ TMBIJ ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตทีเอ็มบี 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต ลงทะเบียนพิมพ์ TMBIJ ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตธนาต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิตนครหลวงไทย และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต (Flash Plus) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายผ่านตามเงื่อนไข ที่บริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 64
 • บริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการของบัตรทีเอ็มบี ได้แก่ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-613-0123 / บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) 02-007-9009 / บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1726 / บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-239-2200 / บริษัท ซิลค์สแปน จำกัดโทร. 02-392-5500 และ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-308-9300
 • บริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการของบัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิตนครหลวงไทย และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ได้แก่ บริษัท ซิลค์สแปน จำกัดโทร. 02-392-5500 และ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-308-9300
 • รายละเอียดประกันภัย ประเภท และจำนวนเดือนที่สามารถผ่อนได้ เป็นไปตามเงื่อนไข ที่บริษัทประกันภัยกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 10 สิทธิ์ / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / เดือน / ธนาคาร
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 2 รอบบัญชี (ภายใน 60 วัน สำหรับบัตรเครดิตธนชาต) ถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละรอบรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง และต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1558 (สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี) หรือโทร. 1770 กด 0 กด 2 (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต บัตรเครดิตนครหลวงไทย และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus)
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น