บัตรเดียว เที่ยวคุ้มทั่วโลก

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/เดือน (รวมสูงสุด 120,000 บาท / ตลอดรายการ)
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมในต่างประเทศ เฉพาะชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ไม่รวมยอดช้อปผ่านทางออนไลน์)

ยอดสะสมครบ/เดือน รับเครดิตเงินคืน
10,000 บาท ขึ้นไป 150 บาท
40,000 บาท ขึ้นไป 850 บาท
80,000 บาท ขึ้นไป 1,800 บาท
1,200,000 บาท ขึ้นไป 30,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรวมสูงสุด 4 สิทธิ์ / ตลอดรายการ, จำกัด 1 สิทธิ์ /บัตร /เดือน


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ (ข้อความละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ
พิมพ์ TMBIN ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


พร้อมแบ่งจ่าย So GooOD 0% 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • เฉพาะบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
 • ยอดใช้จ่ายคิดจากยอดจริงหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว ไม่รวมยอดจากการซื้อสินค้าออนไลน์ ยอดใช้จ่ายเชิงธุรกิจ ยอดที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลัง
 • จำกัด 4 สิทธิ์ ต่อบัตร/ ตลอดรายการ หรือสูงสุด 120,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ
 • เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียนทาง SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  และมีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด
  โดยยอดใช้จ่ายสะสมที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชีและไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกิน 2.5% ของยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยจะเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาท
 • ยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น