ช้อปของแท้ พร้อมรับเงินคืน ที่ JD Central

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท เมื่อช้อปผ่าน JD Central ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ยอดใช้จ่าย/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน/ สิทธิ์
2,000 – 4,999 บาท 150 บาท
5,000 บาทขึ้นไป 400 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/ บัตร / เดือน หรือสูงสุด 3 สิทธิ์/ บัตร ตลอดรายการ


เพียงลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์:
พิมพ์ TMBJD ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ของบัตรเครดิต TMB ส่งมาที่ 4806026
ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ที่มีสถานะบัตรปกติเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
  • เมื่อมียอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 2,000 – 4,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท หรือมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท โดยคำนวณรวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น JD Central เท่านั้น
  • จำกัดเครดิตเงินคืน 400 บาท/ บัตร/ เดือน และสูงสุด 1,200 บาท / บัตร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 3 สิทธิ์ / บัตร ตลอดรายการ ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรฯ ปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดแบ่งจ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าภายหลัง
  • สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์ (live chat) ผ่าน www.jd.co.th
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น