ช้อปออนไลน์สุดคุ้ม รับส่วนลดเพิ่ม 5%

เมื่อมียอดซื้อสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่นครบ 5,000 บาท ขึ้นไป/ เซลล์สลิป ผ่านบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด

หมายเหตุ : จำกัดส่วนลดสูงสุด 400 บาท และจำกัดสูงสุด 800 สิทธิ์ ตลอดรายการ


เงื่อนไขโปรโมชั่นส่วนลด 5%

 • บันทึกข้อมูลบัตรมาสเตอร์การ์ดนั้นๆ ไว้ในระบบบัญชีผู้ใช้ JD CENTRAL เพื่อความสะดวกในการชำระเงินครั้งถัดไป
 • รับส่วนลด 5% เมื่อมียอดสั่งซื้อสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่น 5,000 บาทขึ้นไป/คำสั่งซื้อ ส่วนลดจำกัดสูงสุด 400 บาท/คำสั่งซื้อ
 • ยอดที่จะใช้ในการคำนวณส่วนลด 5% นั้น จะเป็นยอดซื้อสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่น หลังหักส่วนลดจากการใช้คูปองส่วนลดของ JD CENTRAL, JD POINTS หรือส่วนลดอื่นๆ (ถ้ามี)
  *ยอดซื้อที่จะได้รับส่วนลด 5% ต้องเป็นยอดซื้อสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น ในกรณีที่มีสินค้าที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นรวมอยู่ในคำสั่งซื้อเดียวกัน ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลด 5%
  *หมายเหตุ: สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ อาทิเช่น กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์, นมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, โทรศัพท์มือถือ, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า และบัตรของขวัญทุกชนิด รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 • จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้ JD CENTRAL/หมายเลขบัตรมาสเตอร์การ์ด/เดือน
  *หาก JD CENTRAL ตรวจสอบและพบว่ามีการสร้างบัญชีผู้ใช้ซ้ำ หรือ มีการใช้หมายเลขบัตรมาสเตอร์การ์ดซ้ำ JD CENTRAL ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดและ/หรือ ยกเลิก/ระงับการสั่งซื้อ
 • ส่วนลดทันที 5% จะแสดงในขั้นตอนการชำระเงิน โดยเพิ่ม/กรอกหมายเลขบัตรมาสเตอร์การ์ด > เลือกโปรโมชั่นมาสเตอร์การ์ด (ส่วนลดจะแสดงจากราคาสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่น) >ยอดที่ต้องชำระสุทธิจะแสดงก่อนการชำระเงิน
 • จำกัดสิทธิ์การรับส่วนลดทั้งสิ้น 800 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของโปรโมชั่น
 • กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดสั่งซื้อสินค้าน้อยกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้ JD CENTRAL สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดที่ท่านได้รับไปทั้งหมด
 • JD CENTRAL ถือเอาข้อมูลในระบบเป็นสำคัญท่านควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น


เงื่อนไขทั่วไป

 • ส่วนลด ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 • ในกรณีมีการยกเลิกการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งส่งผลให้ยอดซื้อสะสม หรือ ยอดขั้นต่ำของท่านไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข JD CENTRAL สงวนสิทธิในการยกเลิกคูปอง/ส่วนลด หรือสิทธิ์ในการได้รับคูปอง/ส่วนลด ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนแพลตฟอร์มของ JD CENTRAL (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้)
 • JD CENTRAL สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข กติกา ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ ยกเลิกโปรโมชั่นนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรโมชั่นนี้ ถือว่าท่านยอมรับว่าการ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือแก้ไขข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในอนาคต มิทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมเป็นเท็จ
 • หากกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ ท่านยอมรับและตกลงให้คำตัดสินของ JD CENTRAL ถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และยอมรับและตกลงว่า JD CENTRAL ได้รับการจำกัดความรับผิดตลอดโปรโมชั่นนี้สูงสุดไม่เกินมูลส่วนลด หรือมูลค่าคูปองที่มอบแก่ท่านเท่านั้น
 • หากพบการทุจริตใดๆ ในโปรโมชั่นนี้ JD CENTRAL สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคูปอง/ส่วนลดทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
 • ท่านรับทราบ ยอมรับ และยินยอม ให้ JD CENTRAL และธนาคารฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับส่วนลดและคูปอง การวิเคราะห์และพัฒนาทางธุรกิจรวมถึงการสื่อสารด้านการตลาดกับท่าน
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์ (live chat) หรือผ่านช่องทางบริการของ JD CENTRAL อีเมล cs@jd.co.th หรือโทร. 02-030-4599 (เวลา 9.00 – 18.00 น.)
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น