สิทธิพิเศษจาก KKday รับส่วนลด 7%

เเมื่อมียอดจองกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ร่วมรายการผ่าน www.kkday.com/th/affiliate/whlb/tmb_thanachart
พร้อมระบุโค้ด: TMBTNC7OFF

จอง 7 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64
ใช้ได้ระหว่าง 7 พ.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64


เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษจาก KKDay สามารถใช้ได้เฉพาะกับผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย
  • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 63 เท่านั้น
  • รับส่วนลด 7% เมื่อมียอดจองกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ www.kkday.com/th/affiliate/whlb/tmb_thanachart พร้อมระบุโค้ด: TMBTNC7OFF
  • การชำระเงินจะต้องชำระด้วย “บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย” ระหว่างช่วง “ระยะเวลาโปรโมชั่น” เท่านั้น เพื่อรับข้อเสนอนี้
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้ามีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • ข้อกำหนด เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข หรือยกเลิกรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้น ดุลยพินิจและการตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและข้อมูลเพิ่มเติม TMB Contact Center โทร. 1558 สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี หรือ Thanachart Contact Center โทร.1770 กด 0 กด 2 สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย


For more information in English language please contact TMB Contact Center 1558

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 9 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น