รับเครดิตเงินคืน คุ้ม 3 ต่อ

คุ้มที่ 1 : รับส่วนลดสูงสุด 20%
เมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป/รายการสั่งซื้อ และกรอกรหัสส่วนลด TMBT20

หมายเหตุ : จำกัดการใช้รหัสส่วนลดสูงสุด 2,000 สิทธิ์ ต่อเดือน หรือสูงสุด 6,000 สิทธิ์ ต่อตลอดรายการ


คุ้มที่ 2 :รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,400 บาท

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000 บาทขึ้นไป 200 บาท
30,000 บาทขึ้นไป 700 บาท
50,000 บาทขึ้นไป 1,350 บาท

ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์
บัตรเครดิตทีเอ็มบี พิมพ์ TMBKO ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต พิมพ์ TKO ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066


คุ้มที่ 3 : แลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12%
(จำกัดการแลกใช้คะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ)

ลงทะเบียน SMS เพื่อแลกคะแนน
บัตรเครดิตทีเอ็มบี พิมพ์ OKING ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต พิมพ์ OKING ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066


สิทธิพิเศษ So GooOD
ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง ทั้งห้าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป) เพียงรูดแล้วโทร.1558 กด 1 ตามด้วย 01 หรือ เลือกทำรายการด้วยตนเองผ่าน TMB TOUCH/ TMB Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี


เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ที่ King Power Online โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,400 บาท / ต่อบัญชีบัตรหลัก ของแต่ละธนาคาร ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64 – 28 ก.พ. 64
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อบัตรของขวัญ บัตรเติมเงินทุกประเภท Cash Card สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ (สำหรับบัตรเครดิต TMB) และภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต) เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด (บัตรเครดิตธนขาต จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ลูกค้าบัตรเครดิตทีเอ็มบีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1558 ลูกค้าบัตรเครดิตธนชาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1770 กด 0 กด 2


เงื่อนไขแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 12%

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต เฉพาะบัตรประเภทที่มีคะแนนสะสม และต้องเป็นบัตรหลักเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียน SMS แลกคะแนน Code: OKING ตามเงื่อนไข และได้รับข้อความตอบกลับ ว่าได้ทำการลงทะเบียนขอแลกคะแนน 12% กับ Department Store สำเร็จแล้ว
 • การใช้คะแนนสะสมแลกเครดิตเงินคืน 12% คำนวณจากทุกยอดใช้จ่ายที่ King Power Online ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64 – 28 ก.พ. 64 โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ยอดแลกคะแนนไม่รวมเศษทศนิยม และจำกัดคะแนนสะสมใช้แลกไม่เกิน 50,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
 • ตัวอย่างการคำนวณคะแนนแลกเครดิตเงินคืน : ลูกค้ามียอดใช้จ่าย 2 สลิป ที่ King Power Online ในช่วงแคมเปญ คือ หากมียอด 12,050.25 บาท และ 10,500 บาท /เซลล์สลิป คำนวณการใช้คะแนน และเครดิตเงินคืน ดังนี้
ยอดใช้/เซลล์สลิป คะแนนที่ใช้แลก เครดิตเงินคืน 12%
(Baht) (Point) (Baht)
12,050.25 12,050  
10,500.00 10,500  
22,550.25 22,550 2,706.00
 • กรณีบัตรเสริมขอแลกคะแนน บัตรหลักจะเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนขอแลกคะแนนสะสมให้
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่ายอดใช้จ่าย ณ วันที่ทำรายการ จนถึงวันที่ทำการตรวจสอบเพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน (ตรวจสอบคะแนนหลังจบแคมเปญ 30 วัน) กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน
 • โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายหลังการตรวจสอบและทำรายการตัดคะแนนสำเร็จ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายและสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • การแลกคะแนนสะสมที่ทำรายการแล้วไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ Rewards Plus และ T-Rewards
 • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด


เงื่อนไข TMB So GooOD

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ามาทำรายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ด้วยตนเองผ่าน TMB Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น.ของวันสรุปยอดบัญชี หรือผ่าน TMB TOUCH / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น.จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย)
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการ TMB So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 • สงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูงจากยอดแบ่งจ่าย TMB So GooOD
 • ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. 64 – 28 ก.พ. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น