รับเงินคืนรวมสูงสุด 43,000 บาท

เมื่อทำรายการแบ่งชำระ TMB Pay Plan 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับสินค้าที่แผนกครัว (โดยมียอดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/ชิ้น) ที่ บุญถาวร ทุกสาขา

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
20,000 - 59,999 บาท 220 บาท
60,000 - 119,999 บาท 800 บาท
120,000 – 299,999 บาท 1,900 บาท
300,000 บาทขึ้นไป 6,200 บาท

หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 43,000 บาท / บัตร  ตลอดรายการ


ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ :
พิมพ์ TMBVP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


ตัวอย่างการลงทะเบียน :
บัตรเครดิตของคุณคือ 9999 1234 5678 9000 ให้พิมพ์ TMBVP123456789000 ส่งมาที่ 4806026


เงื่่อนไขการเข้าร่วมรายการ

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เมื่อทำรายการแบ่งชำระ TMB Pay Plan 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับสินค้าที่แผนกครัวที่มีมูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป/ชิ้น ที่ บุญถาวร ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาปีนัง พิษณุโลก และสาขาทรีเค โอมเบส หาดใหญ่)
  • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 43,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ
  • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อเซลล์สลิปสูงสุดที่ทำรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan มาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าภายหลัง
  • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูง สำหรับรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan
  • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD ได้อีก
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 3 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด และมีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น