สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต TMB

เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตทีเอ็มบี

  • ส่วนลด 5% สำหรับค่ายาและค่าห้อง (IPD/OPD ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)
  • โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ราคาพิเศษ 17,900 บาท จากราคาเต็ม 23,240 บาท


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ โรงพยาบาลนครธน เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ TMB Contact Center โทร.1558

สิทธิพิเศษ So Goood
ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง ทั้งห้าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 62

 

กลับหน้าโปรโมชั่น