รับฟรี กระเป๋าเดินทาง ELLE Overnight Bag มูลค่า 2,990 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ศูนย์การค้า Siam Paragon, Siam Center, Siam Discovery

เมื่อมียอดใช้จ่าย 30,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป

หมายเหตุ : กระเป๋าเดินทางล้อลากมีจำนวน 100 สิทธิ์/ธนาคาร/ศูนย์การค้า ตลอดรายการ (สามารถติดต่อรับกระเป๋าเดินทางได้ที่จุดลงทะเบียน)


จุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ : ณ จุดลงทะเบียนศูนย์การค้า Siam Paragon, Siam Center, Siam Discovery


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่มียอดใช้จ่าย ที่ศูนย์การค้า Siam Paragon, Siam Center และ Siam Discovery เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  • สงวนสิทธิ์การแลกกระเป๋าเดินทางภายในวันที่ 11 ส.ค. 63 เท่านั้น โดยนำเซลล์สลิปแลกรับ ณ จุดแลกรับบัตรกำนัลของศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 63 – 11 ส.ค. 63
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สงวนสิทธิ์ การแลกรับกระเป๋า ELLE Overnight Bag ได้ 1 ใบต่อหมายเลขบัตรต่อธนาคารตลอดรายการ
  • กระเป๋าเดินทางมีจำนวน 300 ใบ/ธนาคาร รวมทุกประเภทจำนวน 600 ใบตลอดรายการ โดยธนาคารจะพิจารณามอบให้กับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายตามกำหนดและใช้สิทธิ์แลกรับของรางวัลก่อนจนครบตามจำนวนของรางวัล
  • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มิ.ย. 63 – 11 ส.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น