รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ออฟฟิศเมททุกสาขา และการสั่งซื้อสินค้าจากแคตตาลอกออฟฟิศเมทผ่าน Contact center 1281 Chat&Shop และชำระผ่านบัตรเครดิต ทีเอ็มบีหรือบัตรเครดิตธนชาตที่เครื่อง EDC ปลายทาง

หมายเหตุ: จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / 1 บัญชีบัตรหลัก (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบและบัตรเสริม) / ธนาคาร / ตลอดรายการ


ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS (ครั้งละ 3 บาท ลงทะเบียนครั้งเดียว / ตลอดรายการ)
บัตรเครดิตทีเอ็มบี ลงทะเบียนพิมพ์ TMBOF ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต ลงทะเบียนพิมพ์ TBOF ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066

สำหรับบัตรเครดิตธนชาต ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10% (ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท)
แจ้งความประสงค์ใช้คะแนน T-Rewards แลกเครดิตเงินคืน โทร 1770

พิเศษสำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี
แบ่งชำระยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ได้ง่ายๆ เพียงทำรายการด้วยตัวเอง ผ่านบริการ So GooOD 0% 3 เดือน ใน TOUCH / Internet Banking / Contact Center โทร 1558 ก่อนวันสรุปยอดบัญชี


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ออฟฟิศเมททุกสาขา และการสั่งซื้อสินค้าจากแคตตาลอกออฟฟิศเมทผ่าน Contact center 1281 , Chat&Shop และชำระผ่านบัตรเครดิตธนชาตที่เครื่อง EDC ปลายทาง ในเขตพื้นที่จัดส่ง ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 6- – 31 ม.ค. 64 ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมการซื้อสินค้าออนไลน์ และ/หรือการชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่น)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับหมายเลขบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS พร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียน OfficeMate แล้ว โปรดเก็บ SMS ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
 • ธนาคารฯจะเครดิตเงินคืนตามแต่ละช่วงวงเงินยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป(ตามตาราง)และเป็นยอดชำระแบบเต็มจำนวน โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี สูงสุด 3,000 บาท/ 1 บัญชีบัตร (คำนวณบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริมรวมกัน) /ธนาคาร / ตลอดรายการ
 • การเครดิตเงินคืน คำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริมรวมกัน จากยอดซื้อต่อเซลล์สลิปที่ออฟฟิศเมท ทุกสาขา , การซื้อผ่าน OfficeMate Contact center 1281 , Chat&Shop ที่ชำระผ่านเครื่อง EDC ปลายทาง ในเขตพื้นที่จัดส่ง ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 63 – 31 ม.ค. 64 โดยไม่รวมการซื้อสินค้าออนไลน์,การชำระผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่น, ยอดซื้อจากร้านค้าเช่า, ค่าธรรมเนียมเงินคืนจากการซื้อสินค้า, เงินคืนจากการ Refund ทุกประเภท
 • ธนาคารฯจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่ยังคงสมาชิกภาพและมีสถานะปกติภายใน 2 รอบบัญชีสำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี และภายใน 60 วัน สำหรับบัตรเครดิตธนชาต หลังวันสิ้นสุดรายการ
 • บัตรเครดิตเพื่อองค์กร ไม่สามารถเข้าร่วมรายการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีมีปัญหาในสินค้าและบริการ โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยตรง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน กรณีใช้บัตรเครดิตที่เป็นลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้บัตรโดยสุจริต หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดเพิ่มเติม บัตรเครดิตทีเอ็มบี ติดต่อ Contact Center โทร. 1558 บัตรเครดิตธนชาต ติดต่อ โทร. 1770
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น