ช้อปออนไลน์อุ่นใจกับ Power Buy Online รับเครดิตเงินคืน 3%

เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป ที่ www.powerbuy.co.th

หมายเหตุ : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท /1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม)ตลอดรายการ/ธนาคาร

บัตรเครดิตทีเอ็มบี
ลงทะเบียนพิมพ์ PWBO ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตทีเอ็มบี 12 หลัก ส่งที่ 4806026 (3 บาท /ครั้ง ส่งครั้งเดียวตลอดรายการ)

บัตรเครดิตธนชาต
ลงทะเบียนพิมพ์ PWBO ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งที่ 4712066 (3 บาท /ครั้ง ส่งครั้งเดียวตลอดรายการ)


เงื่อนไข :

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตทีเอ็มบี ที่ใช้จ่ายผ่าน www.powerbuy.co.th ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64 ยกเว้นบัตรเดบิตและบัตรองค์กร (Corporate Card) ไม่ร่วมรายการ


การรับเครดิตเงินคืน :

 • สำหรับหมายเลขบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS และได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม)ตลอดรายการ/ธนาคาร
 • ธนาคารฯ จะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน (หรือ ภายใน 2 รอบบัญชีสำหรับบัตรเครดิตTMB) หลังวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือเครดิตธนชาต หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทยและบัตรเครดิต TMB ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • บัญชีบัตรหลัก กรณีลูกค้าภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกันมีบัตรหลักหลายใบ จะนับรวมเป็นบัญชีบัตรเดียวกัน และนับรวมบัตรเสริมที่อยู่ภายใต้บัตรหลักดังกล่าว ในกรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักและบัตรเสริมจะมาคำนวณรวมกัน โดยทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดก่อน
 • การเครดิตเงินคืน ยกเว้น การเปลี่ยนยอดซื้อปกติเป็นรายการผ่อนชำระผ่าน Call Center (IPP on call)
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นได้


เงื่อนไขรวม :

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารฯ ได้
 • เฉพาะการซื้อสินค้าและบริการ โดยไม่รวมรายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนจากการ Refund ทุกประเภท ยอดจากร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้ามีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง อ
 • ข้อกำหนด เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข หรือยกเลิกรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้น ดุลยพินิจและการตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ธนาคารธนชาต โทร. 1770 กด 0 กด 2 หรือ ธนาคารทหารไทย Contact Center โทร. 1558
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 14 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น