สุขภาพดี อุ่นใจได้มากขึ้น

เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพในงาน 28th Anniversary ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ที่โรงพยาบาลพระรามเก้า

หมายเหตุ : จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรประชาชน / ธนาคาร ตลอดรายการ (จนกว่าสินค้าจะหมด)


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพผ่านบัตรเครดิตทีเอ็มบี หรือ บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ในงาน 28th Anniversary ที่โรงพยาบาลพระรามเก้า โดยจำกัด จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรประชาชน / ธนาคาร ตลอดรายการ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ระหว่างวันที่ 13 ก.ค. 63 – 16 ส.ค. 63
  • นำเซลล์สลิปลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด
  • ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลพระรามเก้า โทร. 1270
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center โทร. 1558 (สำหรับบัตรเครดิตทีอ็มบี) หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2 (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย)


สิทธิพิเศษ So Goood
ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง ทั้งห้าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 13 ก.ค. 63 – 16 ส.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น