รับส่วนลดเพิ่ม 5% ทุกชิ้นทั้งร้าน

พิเศษ รับส่วนลดเพิ่มเป็น 10% เมื่อซื้อเก้าอี้นวดไฟฟ้า Rester รุ่น Series1

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ที่เรสเตอร์ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2562
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
  • ยอดผ่อนชำระขั้นต่ำ 1,500 บาท/ เซลล์สลิป
  • ส่วนลดเพิ่ม 5% และ ส่วนลดเพิ่ม 10% จะลดที่จุดชำระเงินของเรสเตอร์ ซึ่งคิดจากยอดจริงหลังหักส่วนลดอื่นๆแล้ว ส่วนลดไม่รวมยอดจาการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ ยอดที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลัง
  • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan แล้ว ไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD ได้อีก
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนทำรายการ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการใดๆ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 62

 

กลับหน้าโปรโมชั่น