รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ศูนย์การค้า โรบินสัน เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
3,000 บาทขึ้นไป 100 บาท
10,000 บาทขึ้นไป 350 บาท
30,000 บาทขึ้นไป 1,200 บาท
50,000 บาทขึ้นไป 2,250 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับบัตรกำนัลศูนย์ฯสูงสุด 10,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์
พิมพ์ TMBRB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร TMB ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขา โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท /บัตร / ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 62
  • ยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายจากการซื้อสุรา บัตรของขวัญ บัตรเติมเงินทุกประเภท ร้านค้าเช่า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และศูนย์การค้า สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
  • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น