สนุกคุ้ม รับดีลพิเศษ ที่ Siam Amazing Park

“ซื้อ 1 แถม 1” สำหรับ บัตร Adult Adventure Pass ราคา 900 บาท ที่ สยามอะเมซิ่งพาร์ค

หมายเหตุ : จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร/ ธนาคาร โดยสามารถซื้อบัตรได้สูงสุด 2 ใบ/วัน (รวมรายการบัตรแถมเท่ากับ 4 ใบ


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นนี้สาหรับลูกค้าบัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ที่ซื้อบัตร Adult Adventure Pass ราคาใบละ 900 บาท ที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรสยามอะเมซิ่งพาร์คเท่านั้น กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำรายการสั่งซื้อบัตร
  • เมื่อซื้อบัตร Adult Adventure Pass ราคาใบละ 900 บาท 1 ใบ แถมฟรีบัตร Adult Adventure Pass 1 ใบ มูลค่าใบละ 900 บาท
  • บัตร Adult Adventure Pass ที่เป็นรายการแถม ต้องเข้าใช้บริการวันเดียวกับที่ซื้อบัตรเท่านั้น ไม่สามารถเลื่อนเข้าใช้บริการวันอื่นได้
  • บัตร Adult Adventure Pass สำหรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 131 ซม. ขึ้นไป ใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นทุกชนิด ไม่จำกัดรอบตลอด 1 วัน
  • จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร/ ธนาคาร โดยสามารถซื้อบัตรได้สูงสุด 2 ใบ/วัน (รวมรายการบัตรแถมเท่ากับ 4 ใบ)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการภายใต้โปรโมชั่นนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการเครื่องเล่นเนื่องจากคำสั่งควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณะสุขและจากการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม
  • โปรโมชั่นสาหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยเท่านั้น (Promotion for Thai Residents Only.)
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น