รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 24,000 บาท

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 24,000 บาท

ยอดแบ่งชำระ / เซลล์สลิป บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย
ชำระเต็มจำนวน ชำระเต็มจำนวน ชำระเต็มจำนวน
รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์ รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์ รับเครดิตเงินคืน / สิทธิ์

15,000 – 49,999 บาท

120 บาท 120 บาท 120 บาท
50,000 – 99,999 บาท 500 บาท 500 บาท 500 บาท
100,000 – 299,999 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท
300,000 บาทขึ้นไป 6,000 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท
จำกัดรับเครดิตเงินคืน จำกัด 2 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ (สูงสุด 12,000 บาท / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ) จำกัด 2 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ (สูงสุด 12,000 บาท / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ) จำกัด 2 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ (สูงสุด 12,000 บาท / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ)
ลงทะเบียนก่อนทำรายการ
เพื่อรับสิทธิ์ (ครั้งละ 3 บาท)
ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ
พิมพ์ TMBSB ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4806026
พิมพ์ SBTB ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก
ส่งมาที่ 4712066
พิมพ์ SBTB ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก
ส่งมาที่ 4712066


เงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตทีเอ็มบี ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตทีเอ็มบี ที่ SB Design Square ทุกสาขา, SB Furniture สาขาราชพฤกษ์ สาขาสุวรรณภูมิ สาขาบางแค และสาขาประชาชื่น โดยจำกัด 2 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ หรือสูงสุด 12,000 บาท / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละรอบรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center โทร. 1558


เงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย

 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต,บัตรเครดิตนครหลวงไทยและบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ บัตรเดบิตและบัตรองค์กร (Corporate Card) ไม่เข้าร่วมรายการนี้
 • ยอดผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN ขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป / ระยะเวลาในการแบ่งชำระ 0% เป็นไปตามที่ทาง ร้านค้ากำหนด


เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • สงวนสิทธิ์การเครดิตเงินคืนสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน และได้รับ SMS ตอบกลับการเข้าร่วมรายการแล้ว
 • สำหรับสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ที่ ที่ SB Design Square ทุกสาขา, SB Furniture สาขาราชพฤกษ์ สาขาสุวรรณภูมิ สาขาบางแค และสาขาประชาชื่น ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 สำหรับยอดชำระเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ 0% (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) โดยคำนวณยอดใช้จ่ายตามขั้น (ดังตาราง)
 • โดยจำกัด 2 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ หรือสูงสุด 12,000 บาท / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการสำหรับรายการชำระเต็มจำนวน และจำกัด 2 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ หรือสูงสุด 12,000 บาท / บัญชีบัตรหลักรวมกัน ตลอดรายการ สำหรับรายการผ่อนชำระ 0% ทั้งนี้ไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันระหว่างยอดรูดเต็มและผ่อนชำระ0%
 • สินค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ 0% SMILE PLAN นานสูงสุด 15 เดือน (สำหรับบัตร FLASH Plus) และสูงสุด 10 เดือนสำหรับบัตรเครดิต เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
 • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังคงมีสถานะปกติและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • จำกัดเฉพาะการซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่กำหนด โดยไม่รวม รายการค่าปรับ ค่าธรรมเนียมเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนจากการ Refund ทุกประเภท ยอดจากร้านค้าเช่า และไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต
 • ข้อกำหนด เงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด หากมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th , โทร 1770 กด 0 กด 2


การใช้คะแนนสะสมแลกส่วนลด

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มีคะแนนสะสมในบัตรฯ โดยต้องเป็นบัตรหลักเท่านั้น และเป็นคะแนนสะสมที่มีอยู่ขณะทำรายการเท่านั้น
 • ใช้ได้ทั้งการชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระ โดยแลกคะแนนใช้เป็นส่วนลดได้ที่เครื่องแลกคะแนนของธนาคาร ณ จุดขาย ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • จำกัดการแลกใช้คะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน / ท่าน ตลอดรายการ และใช้คะแนนไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
 • คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้เป็นส่วนลดในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น และไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยส่วนลดจะถูกหักออกจากยอดซื้อสินค้า


เงื่อนไขอื่นๆ

 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ หรือ ผิดวัตถุประสงค์การใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น