รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 13,950 บาท

เมื่อมียอดใช้จ่าย ผ่านบัตรเครดิต TMB ในหมวดแฟชั่น กีฬา และร้านค้าในศูนย์การค้าทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

คุ้มที่1 ช้อปฟิน รับเงินคืนสูงสุด 13,500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย ในหมวดแฟชั่น กีฬา และร้านค้าในศูนย์การค้าทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป เงินคืน (บาท)
5,000 – 49,999 บาท 100 บาท
50,000 – 149,999 1,250 บาท
150,000 บาทขึ้นไป 4,500 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท/ บัตร/ เดือน หรือ 13,500 บาท/ บัตร ตลอดรายการ


คุ้มที่2 กินคุ้ม รับเงินคืนสูงสุด 450 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย ที่ ร้านอาหารทั่วประเทศไทยรับเงินคืน 30 บาท เมื่อมียอดใชจ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป

หมายเหตุ : จำกัดรับเงินคืนสูงสุด 150 บาท/ บัตร/ เดือน หรือ 450 บาท/ บัตร ตลอดรายการ


ลงทะเบียนรับสิทธิ์
พิมพ์ TMBSD ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ ข้อความละ 3 บาท)


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 62
 • เงื่อนไขคุ้มที่1 ช้อปฟิน เพียงมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 – 49,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเงินคืน 100 บาท หรือตั้งแต่ 50,000 – 149,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเงินคืน 1,250 บาท หรือตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเงินคืน 4,500 บาทโดย ยอดใช้จ่ายจะนับรวมเฉพาะยอดใช้จ่ายตามหมวดแฟชั่น กีฬา และร้านค้าในศูนย์การค้าทั่วประเทศ ที่ร่วมรายการเท่านั้น อาทิ ยอดใช้จ่ายที่ ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า เช่น พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส ฟู๊ตฮอลล์ Power Mall ร้านแฟชั่นแบรนด์ต่างๆ
 • ยอดใช้จ่ายในหมวดหมวดแฟชั่น และร้านค้าในศูนย์การค้าทั่วประเทศ จะนับเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น และร้านค้าในศูนย์การค้าทั่วประเทศ ตามรหัส Merchant Category Code (MCC: 0763, 5111, 5137, 5139, 5192, 5193, 5331, 5399, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5733, 5735, 5815, 5816, 5817, 5931, 5932, 5937, 5940, 5941, 5942, 5943, 5945, 5947, 5948, 5949, 5950, 5970, 5971, 5992, 5993, 5994, 5995, 5998, 5999, 7032, 7296, 7829, 7841, 8043 ) ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และเซน, โรบินสันทุกสาขา, เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน บลูพอร์ต และซูเปอร์มาร์เก็ต ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก การซื้อสุรา บัตรกำนัล และบัตรเติมเงินทุกประเภทและยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • เงื่อนไขคุ้ม2 กินคุ้ม เพียงมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป ที่ ร้านอาหารทั่วประเทศไทย รับเครดิตเงินคืน 30 บาท รวมสูงสุด 150 บาท/ บัตร/ เดือน จำกัด 5 สิทธิ์/ บัตร/ เดือน หรือสูงสุด ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร จะนับเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารตามรหัส Merchant Category Code (MCC:5441, 5451, 5462, 5812, 5813, 5814, 5921) ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • MCC Code ที่ใช้จะยึดตามที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด
 • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น