ช้อปออนไลน์ ได้คุ้มมากขึ้น

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

เมื่อมียอดใช้จ่ายที่เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันออนไลน์ ที่ร่วมรายการ

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
3,000 – 9,999 บาท 100 บาท
10,000 – 29,999 บาท 350 บาท
30,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ธนาคาร ตลอดรายการ

ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์
บัตรเครดิตทีเอ็มบี พิมพ์ TMBOL ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิต ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิต นครหลวงไทย พิมพ์ TBOL ตามด้วยเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066
ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ (ข้อความละ 3 บาท)


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดา ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
  • เมื่อมียอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 3,000 – 9,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท หรือมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 – 29,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 350 บาท หรือมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท โดยคำนวณรวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันออนไลน์ ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Airpay Happy Fresh HIS (Men’s Online Store) JD Central (JD.co.th) LAZADA Thailand NocNoc.com O Shopping Pomelo. SHOPAT24 Shopee Thailand tohome.com Topvalue.com Weloveshopping Wemall Wish xCashและ ZILINGO Shopping
  • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / ธนาคาร ตลอดรายการ
  • ไม่รวมยอดใช้จ่ายจากการซื้อบัตรกำนัล ยอดใช้จ่ายทางธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดการคืนสินค้าในภายหลัง
  • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ (สำหรับบัตรเครดิต ทีเอ็มบี) และภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย) เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
  • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 และ Thanachart Contact Center โทร.1770 กด 0 กด 2
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ธ.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น