รับส่วนลดเพิ่ม 50 บาท

เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท ผ่าน แอปพลิเคชั่น shopee


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • รับส่วนลดเพิ่ม 50 บาท เมื่อช้อปครบ 1,000บาท (หลังหักส่วนลดทุกประเภทแล้ว)
  • ส่วนลดจะลดอัตโนมัติเมื่อ check out out ที่แอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น
  • เฉพาะการช้อปและชาระเงินด้วยบัตรวีซ่าทุกวันที่25-30 ของทุกเดือน
  • สิทธิ์มีจานวนจากัด1 ,000,000สิทธิ์ต่อเดือนตามลาดับก่อน/หลัง
  • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิกจะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
  • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆได้
  • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรวีซ่าทุกประเภทที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์Shopee (ThailandThailand) โทร0 2017 8399 วันจันทร์-ศุกร์เวลา 9.00 - 17.30 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • วีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) และShopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งคำตัดสินของวีซ่าและShopee (Thailand) ถือเป็นสิ้นสุด
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 มี.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น