รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ร้าน Supersports, Supersports Factory Store, Supersports Factory Outlet, FIT by Supersports, FIT Sports, Velo Supersports, Crocs, New Balance, Skechers, Speedo, Liverpool FC และ Fila ทุกสาขา

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
2,500 – 5,999 บาท 80 บาท
6,000 – 9,999 บาท 200 บาท
10,000 – 29,999 บาท 400 บาท
30,000 – 49,999 บาท 1,500 บาท

หมายเหตุ : จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบและบัตรเสริม)  / รวมทุกแบรนด์สินค้าที่ร่วมรายการ / ธนาคาร ตลอดรายการ


บัตรเครดิตทีเอ็มบี: ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์
พิมพ์ TMBSS ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (ข้อความละ 3 บาท)

ตัวอย่างการลงทะเบียน: บัตรเครดิตของคุณคือ 9999 1234 5678 9000 ให้พิมพ์ TMBPG123456789000 ส่งมาที่ 4806026


บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย: ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์
พิมพ์ TSS ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066 (ข้อความละ 3 บาท)


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ร้าน Supersports, Supersports Factory Store, Supersports Factory Outlet, FIT by Supersports, FIT Sports, Velo Supersports, Crocs, New Balance, Skechers, Speedo, Liverpool FC และ Fila ทุกสาขา โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 63 – 31 ม.ค. 64
  • ไม่รวมยอดใช้จ่ายจากการซื้อบัตรกำนัล ยอดใช้จ่ายทางธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดการคืนสินค้าในภายหลัง
  • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ (สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี) และภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย) เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
  • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ลูกค้าบัตรเครดิตทีเอ็มบีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1558 ลูกค้าบัตรเครดิตธนชาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1770 กด 0 กด 2
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น