บินสบายต่างกัน รับเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท

เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยที่ thaiairways.com หรือ ไทยแอร์เวย์ โมบายแอปพลิเคชั่น และงานรักคุณเท่าฟ้า 2562

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเงินคืน / สิทธิ์
10,000 – 49,999 บาท 500 บาท
50,000 – 99,999 บาท 2,750 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 6,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดสูงสุด 2 สิทธิ์ / บัตร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 12,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ


พิเศษ! เฉพาะงานรักคุณเท่าฟ้า 2562 รับเพิ่มบัตรกำนัล Starbucks รวมสูงสุด 2,400 บาท
รับเพิ่มบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 1,200 บาทเมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ในงาน “รักคุณเท่าฟ้า” 2562 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน หรือผ่านทาง thaiairways.com หรือช่องทาง Call Center ของสายการบินไทย ภายในวันที่ 14 – 17 มี.ค. 62 เท่านั้น


หมายเหตุ: จำกัดรับบัตรกำนัลสูงสุด 2 สิทธิ์/ บัตร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 2,400 บาท/ บัตร ตลอดรายการ


ลงทะเบียนรับสิทธิ์
พิมพ์ TMBTG ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


เงื่่อนไขการเข้าร่วมรายการ

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
  • เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารและบริการผ่านบัตรเครดิต TMB ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com หรือ ไทยแอร์เวย์ โมบายแอปพลิเคชั่น และงานรักคุณเท่าฟ้า 2562 (คำนวณจากยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) ตั้งแต่ 10,000 – 49,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท หรือตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,750 บาท หรือตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 6,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 62
  • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 2 สิทธิ์ / บัตร ตลอดรายการ
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และ ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • เงื่อนไขรับเพิ่มในงานรักคุณเท่าฟ้า 2562 เฉพาะยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเพิ่มบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 1,200 บาท เฉพาะวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2562 ในงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2562” ณ Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน หรือผ่านทาง thaiairways.com หรือช่องทาง Call Center ของสายการบินไทย
  • จำกัดรับบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 2,400 บาท / บัตร ตลอดรายการ หรือจำกัดสูงสุด 2 สิทธิ์ / บัตร ตลอดรายการ โดยธนาคารจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลฯ ใหทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในใบแจ้งหนี้
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืน และบัตรกำนัลตามรายการนี้เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ในงานรักคุณเท่าฟ้า ณ สยามพารากอน เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล รวมทั้งยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น