รับเครดิตเงินคืน 3%

คุ้มค่ามากขึ้นเมื่อซื้อประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต TMB
พร้อมแลกคะแนนสะสม Rewards Plus รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%

ประเภทบัตรเครดิต Code คะแนนสะสม
Rewards Plus
ส่วนลดคืนเข้าบัญชี
ABSOLUTE 2081 10,000 คะแนน 3%
So Fast
Royal Top Brass
2029 5,000 คะแนน 1.5%


ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินคืนเข้าบัญชี

 • ชำระค่าประกันชีวิต FWD ผ่านบัตรเครดิต ABSOLUTE / So Fast/ Royal Top Brassที่ TMB ทุกสาขา
 • โทร 1558 เพื่อเช็คคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเมื่อซื้อด้วยบัตรเครดิต ABSOLUTE Visa Signature

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ABSOLUTE Visa Signature ที่เป็นบัตรหลัก มีสถานะบัตรปกติ และทำรายการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนนสะสมในบัตรกับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะรับเป็นส่วนลด (เครดิตเงินคืน) เข้าบัญชีบัตรเทียบเท่ายอดใช้จ่ายสินค้าและบริการโดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อชำระค่าใช้จ่ายโดยตรง
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปีปีแรกผ่านบัตรเครดิต ABSOLUTE สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ บมจ.เอฟดับบลิวดีประกันชีวิตทุกรายการซึ่งซื้อที่ TMB ทุกสาขาเท่านั้น ยกเว้น ประกันชีวิต เวลธ์ตี้ ลิงค์ และ เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์)
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม 10,000 คะแนน ได้รับส่วนลด(เครดิตเงินคืน) เข้าบัญชีบัตรเครดิต ต่อการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 1 กรมธรรม์
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการซื้อประกัน
 • ธนาคารฯจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลารอคอย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 • ในกรณียกเลิกการซื้อสินค้าและบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทประกัน
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกส่วนลดในรูปเครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถแลกคืนกลับ โอนให้ผู้อื่น และ/หรือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นคะแนนสะสม เงินสด หรือผลประโยชน์อื่นใดได้
 • ในกรณีคะแนนสะสม Rewards Plus ไม่เพียงพอสำหรับการแลกรับเครดิตเงินคืน ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีดังกล่าว
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เช็คคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Exclusive Line โทร. 02-055-1558


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเมื่อซื้อด้วยบัตรเครดิต So Fast และ Royal Top Brass

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต So Fast และ Royal Top Brass เฉพาะบัตรหลัก ที่มีสถานะบัตรปกติ และมีคะแนนเพียงพอในการแลกอยู่แล้ว ทำรายการระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนนสะสมในบัตรกับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะรับเป็นส่วนลด (เครดิตเงินคืน) เข้าบัญชีบัตรเทียบเท่ายอดใช้จ่ายสินค้าและบริการโดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อชำระค่าใช้จ่ายโดยตรง
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปีปีแรกผ่านบัตรเครดิต So Fast และ Royal Top Brass สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ บมจ.เอฟดับบลิวดีประกันชีวิตทุกรายการซึ่งซื้อที่ TMB ทุกสาขาเท่านั้น ยกเว้น ประกันชีวิต เวลธ์ตี้ ลิงค์ และ เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์)
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับคะแนน Rewards Plus จากยอดซื้อหรือชำระค่าประกันทุกประเภท
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม 5,000 คะแนน ได้รับส่วนลด(เครดิตเงินคืน) เข้าบัญชีบัตรเครดิต ต่อการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 1 กรมธรรม์
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการซื้อประกัน
 • ธนาคารฯจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลารอคอย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 • ในกรณียกเลิกการซื้อสินค้าและบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทประกัน
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกส่วนลดในรูปเครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถแลกคืนกลับ โอนให้ผู้อื่น และ/หรือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นคะแนนสะสม เงินสด หรือผลประโยชน์อื่นใดได้
 • ในกรณีคะแนนสะสม Rewards Plus ไม่เพียงพอสำหรับการแลกรับเครดิตเงินคืน ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีดังกล่าว
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เช็คคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Contact Center โทร.1558
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 19 พ.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น