รับส่วนลด 40%

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเมนู À La Carte (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)


เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย เท่านั้น ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
  • ต้องสำรองล่วงหน้าโทร. 02-216-3700
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนด สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ ไม่สามารถ เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ดุลพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม TMB Contact Center โทร. 1558 สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี หรือ Thanachart Contact Center โทร.1770 กด 0 กด 2 สำหรับบัตรเครดิตธนชาต
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น