รับส่วนลด และเงินคืนสุดคุ้ม สูงสุด 2 ต่อ

ต่อที่ 1 รับรหัสส่วนลด e-coupon สูงสุด 720 บาท

เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับส่วนลด 120 บาท/ เดือน
หมายเหตุ : จำกัด 1 สิทธิ์ / เดือน หรือสูงสุด 6 สิทธิ์ / บัตร ตลอดรายการ

ส่ง SMS รับรหัสส่วนลด e-coupon
พิมพ์ TM ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักแรก ของบัตรเครดิต TMB มาที่ 4890011 (ข้อความละ 3 บาท)


ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
2,000 – 4,999 บาท 140
5,000 บาทขึ้นไป 400

หมายเหตุ : จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร / เดือน หรือสูงสุด 6 สิทธิ์ / บัตร ตลอดรายการ


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ :
พิมพ์ TMBOT ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ของบัตรเครดิต TMB ส่งมาที่ 4806026
ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ต่อที่1 รับส่วนลด 120 บาท เมื่อมียอดช้อปตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (หลังจากหักส่วนลดต่างๆแล้ว)
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / เดือน หรือสูงสุด 6 สิทธิ์ / บัตร ตลอดรายการ
 • โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านท็อปส์ช็อปออนไลน์ (www.tops.co.th) เฉพาะจัดส่งระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อ M150 และเบอร์ดี้, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์, อาหารเสริมและนมผงเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ามันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอาง
 • ลูกค้าจะต้องเป็นสมาชิกบัตรเดอะวันการ์ดและจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ต่อที่2 เมื่อมียอดช้อปตั้งแต่ 2,000 – 4,999 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 140 บาท หรือมียอด ช้อปตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท/เดือน (คำนวณยอดหลังจากหักส่วนลดต่างๆแล้ว) โดยยอดดังกล่าวต้องชำระผ่านท็อปส์ช็อปออนไลน์ (www.tops.co.th) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น ไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการชำระเงินแบบเก็บค่าสินค้าปลายทาง (CREDIT ON DELIVERY) มาคำนวณรวมเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 400 บาท/บัตร/เดือน หรือรวมสูงสุด 2,400 บาท / บัตร ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนามาคานวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี และ ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกาหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น