อิ่มอร่อย ปลอดภัย ที่ 1112 Delivery

รับส่วนลด 100 บาท เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่าครั้งแรก

ที่ www.1112delivery.com หรือ 1112 Delivery Application
หมายเหตุ : ส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท ในครั้งถัดไป


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สิทธิพิเศษสำหรับการสั่งอาหารและชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทีเอ็มบี หรือ ธนชาต วีซ่าครั้งแรก ผ่านเว็บไซต์ www.1112delivery.com , www.1112.com หรือ แอปพลิเคชัน 1112 Delivery และ The Pizza Company 1112 (ยกเว้นการสั่งอาหารผ่านทางโทรศัพท์ 1112)
  • รับรหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการสั่งอาหารในครั้งถัดไป โดยจะจัดส่งรหัสส่วนลดให้ผู้ถือบัตรวีซ่าผ่านทาง SMS เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ชำระเงินและรับอาหารเรียบร้อยแล้ว
  • รหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท สามารถใช้ได้สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 300 บาท และชำระเงินด้วยบัตรวีซ่า ผ่านเว็บไซต์ www.1112delivery.com หรือ แอปพลิเคชัน 1112 Delivery สำหรับสั่งซื้ออาหารแบรนด์
  • The Pizza Company, BurgerKing, Sizzler, Bonchon, Swensen’s, Dairy Queen และ The Coffee Club เท่านั้น
  • รหัสส่วนลดนี้มีอายุ 90 วัน หลังจากที่ได้รับ
  • ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
  • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของวีซ่าและไมเนอร์ฟู้ด ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 1112
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น