อยู่ที่ไหน ก็อร่อยคุ้ม รับส่วนลด 100 บาท

เมื่อสั่งอาหาร และผูกบัตรเครดิต วีซ่า ครั้งแรกขั้นต่ำ 300 บาท

ระบุ Coupon code “SNPVISA100” ที่ S&P Delivery Application หรือ www.snp1344.com


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สิทธิพิเศษสำหรับการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทีเอ็มบี และธนชาต วีซ่า ครั้งแรก พร้อมกรอก Coupon code “SNPVISA100” ผ่านแอปพลิเคชั่น S&P Delivery หรือเว็บไซต์ www.snp1344.com
  • ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564
  • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายพิเศษอื่นๆ ได้
  • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของวีซ่าและเอส แอนด์ พี ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 1344
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น