พักฟินทั่วโลกกับ Booking.com

รับเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อจองโรงแรมทั่วโลกผ่าน www.booking.com/TMBbank ตามเงื่อนไข
1 พฤศจิกายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2563


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต TMB ที่ทำการจองและชำระค่าห้องพัก ผ่าน www.booking.com/TMBbank เท่านั้น การจองตรงผ่านเว็บไซต์หลัก booking.com (www.booking.com) และแอปพลิเคชันจะไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • กรุณาเข้าเว็บไซต์ www.booking.com/TMBbank และ ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อรับเครดิตเงินคืน ซึ่งสามารถเลือกคืนเป็นเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต หรือ travel credit เข้า booking wallet เพื่อนำมาใช้จ่ายในการจองห้องพักครั้งต่อไป
  1. เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครเป็นสมาชิก Booking.com
  2. เลือกที่พัก วันเข้าพักและใส่รายละเอียดต่างๆ
  3. ใส่หมายเลขบัตรเครดิต ทีเอ็มบี ในหน้าการจองเพื่อรับสิทธิเครดิตเงินคืน และทำเครื่องหมายในช่องยินยอมเพื่ออนุญาตให้ส่งข้อมูลบัตรเครดิต ไปยังบริษัทที่ทำการคืนเงินให้ ท่านต่อไป
  4. ชำระค่าห้องพักด้วยบัตรเครดิต ทีเอ็มบี ที่ทำการจอง
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงภาษี ค่าบริการ อาหารเครื่องดื่ม และการให้บริการอาหารในห้องพัก
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด €1,000 / การจองห้องพัก1 ครั้ง อย่างไรก็ตามยอดเครดิตเงินคืนอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น
 • เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีภายใน 64 วันทำการหลังจากเดือนที่ท่านเข้าพักและทำรายการชำระ ณ ที่พัก ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากที่พักหลักจากที่ท่านเช็คเอ๊าท์ กรณีผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี เลือกรับเป็น travel credit เข้าไปใน Booking wallet จะได้รับ travel credit ทาง email ดังนั้น booking.com จะไม่รับผิดชอบกรณีผู้ถือบัตรทีเอ็มบี ให้ email address ไม่ถูกต้อง และ travel credit จะสามารถนำมาใช้ได้เฉพาะผู้ถือบัตรทีเอ็มบีในการจองที่พักเท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรจองที่พักให้คนอื่นและให้ email address อื่นมาบุคคลอื่นจะไม่มีสิทธิได้รับ travel credit
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักผ่านทาง booking.com จะมีผลต่อยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตร หากมีการเปลี่ยนแปลงการจองอื่นๆที่ไม่ได้ผ่าน booking.com เช่นเปลี่ยนแปลงโดยตรงกับทางที่พัก จะไม่มีผลใดๆกับยอดเครดิตเงินคืนที่ผู้ถือบัตรจะได้รับ สำหรับการเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักที่มียอดใช้จ่ายที่น้อยกว่าการจองเดิม เครดิตเงินคืนที่ผู้ถือบัตรได้รับจะเป็นไปตามใช้จ่ายที่มีมูลค่าน้อยลง
 • กรณีเลือกรับเครดิตเงินคืนเป็น travel credit จะมีอายุ 2 ปี หลังจากการเข้าพักของท่านถูกต้องตามเงื่อนไข
 • กรณียกเลิกการจอง หรือ No-Show จะไม่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือส่วนลดพิเศษ และราคาโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ ที่ booking.com ได้ประชาสัมพันธ์ไว้บนหน้าเว็ปไซต์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่เข้าร่วมกับประเภทการจองด่วนที่ไม่ต้องระบุหมายเลขบัตรเครดิตในขั้นตอนการจอง และ ประเภทการจองห้องพักโดยไม่ต้องมีบัตรเครดิต
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่จนถึงวันที่มีการเคติดตเงินคืนเข้าบัญชีของท่าน
 • สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและ เซลล์สลิปไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองที่พักและการรับเงินคืน ได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ booking.com โทร +662 78 73 013(ภาษาไทย)
 • Booking.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดเครดิตเงินคืนซึ่งอาจมีความแตกต่างเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น
 • booking.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของ booking.com ถือเป็นที่สุด


สิทธิพิเศษ So Goood
ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง ทั้งห้าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 พ.ย. 62 – 30 พ.ย. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น