ช้อปมันส์วันเกิดกับ Central Online 7th Anniversary กับโปร 5.5 โปรดี เปย์มันส์

ช้อปคุ้มและรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท 
เมื่อใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  และ Central APP ตามเงื่อนไข

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป เครดิตเงินคืน (บาท)
 4,500 บาทขึ้นไป 100
20,000 บาทขึ้นไป 500
50,000 บาทขึ้นไป 1,500

หมายเหตุ: จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท/1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบ และบัตรเสริม) / รวมทุกห้างสรรพสินค้า และออนไลน์ที่ร่วมรายการ / ตลอดรายการ 
 
ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน (ครั้งละ 3 บาท ลงทะเบียนครั้งเดียว) 
บัตรเครดิตทีเอ็มบี ลงทะเบียนพิมพ์ TMBDP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตทีเอ็มบี 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิตธนชาต ลงทะเบียนพิมพ์ TBDP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตธนชาต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066
 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาตที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา, เฉพาะการใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวน (ไม่รวมการใช้จ่ายในส่วนของศูนย์การค้า) และรวมการใช้จ่ายแบบออนไลน์ Chat & Shop, Call & Shop, และ Central App. คำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้ต่อเซลล์สลิปตามขั้น (ดังตาราง)  
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท / ต่อ 1 บัญชีลูกค้าของแต่ละธนาคาร (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบและบัตรเสริม) / รวมทุกห้างสรรพสินค้า และออนไลน์ ที่ร่วมรายการ / ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 64 – 6 พ.ค. 64  
 • การคำนวณให้เครดิตเงินคืน คำนวณยอดรวมตามเงื่อนไขแคมเปญห้างสรรพสินค้า คือ 1 มี.ค. 64 – 6 พ.ค. 64 และให้เครดิตเงินคืนภายใน 2 รอบบัญชี หลังสิ้นสุดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก การซื้อสุรา บัตรของขวัญ บัตรเติมเงินทุกประเภท ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส เซ็นทรัลฟู้ตฮอลล์ โฮมเวิร์ค สินค้าแลกซื้อ ร้านค้าเช่าและศูนย์การค้า สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ สินค้าผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง และสินค้าผ่อนชำระ
 • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ (สำหรับบัตรเครดิต TMB) และภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต) เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ 
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรฯ ปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต ธนาคารจะทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center โทร. 1558 (สำหรับบัตรเครดิต TMB) หรือโทร. 1770 กด 0 กด 2 (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต)
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 30 เม.ย. 64 - 6 พ.ค. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น