บัตรเครดิต TMB แบ่งจ่ายเบาๆ เบี้ยประกันภัย

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 10,000 บาท
เมื่อทำรายการแบ่งชำระ TMB Pay Plan 0% นานสูงสุด 10 เดือน ประกันภัยที่ร่วมรายการ

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
5,000 – 14,999 บาท 150 บาท
15,000 – 24,999 บาท 550 บาท
25,000 – 49,999 บาท 950 บาท
50,000 บาทขึ้นไป 2,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท /บัตร / ตลอดรายการ / ทุกบริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการรวมกัน


ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์: (ข้อความละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ
พิมพ์ TMBII ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
 • สามารถทำรายการแบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัย TMB Play Plan 0% 6 เดือน เพียงมียอด 1,500 บาทขึ้นไป และนาน 10 เดือน เพียงมียอด 3,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท /บัตร / ตลอดรายการ / ทุกบริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการรวมกัน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการ ได้ที่ Call Center ดังนี้
 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 1726, บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1736
 • ธนาคาร จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียนทาง SMS และได้รับ SMS ตอบกลับการเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และมีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดแบ่งชำระที่ถูกนำมาคำนวณให้เครดิตเงินคืนจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) ซึ่งคิดจากยอดจริงหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว ไม่รวมยอดจาการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ ยอดที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
 • รายละเอียดประกันภัย ประเภท และจำนวนเดือนที่สามารถผ่อนได้ เป็นไปตามเงื่อนไข ที่บริษัทประกันภัยกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนทำรายการ ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการใดๆ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น