รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท

เมื่อมียอดใช้จ่ายตามจำนวนที่กำหนด ที่ King Power สาขาที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป เมื่อชำระเต็มจำนวน
รับเครดิตเงินคืน
10,000 – 29,999 บาท 210 บาท

30,000 – 49,999 บาท

950 บาท
50,000 – 99,999 บาท 1,600 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 4,100 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 10,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์
พิมพ์ TMBKG ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย SMS ส่งมาที่ 4806026 (ครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะยอดใช้จ่ายที่รูดเต็มจำนวนเท่านั้น
  • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนโดยจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน
  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ King Power ทุกสาขา (ยกเว้น ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานเชียงใหม่) โดยจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 62
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 3 รอบบัญชีถัดจากวันที่สิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรฯ ปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดแบ่งจ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าภายหลัง
  • โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อบัตรของขวัญ บัตรเติมเงินทุกประเภท สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น