รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลรวมสูงสุด 20,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ร้าน Pendulum ทุกสาขา

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า
50,000 บาท ขึ้นไป 1,000 บาท
120,000 บาท ขึ้นไป 3,000 บาท
300,000 บาท ขึ้นไป 10,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดการรับบัตรกำนัลเซ็นทรัล สูงสุด 20,000 บาท / บัตร / ธนาคาร ตลอดรายการ


ลงทะเบียนเพื่อเพื่อรับสิทธิ์ : ณ. จุดขาย ณ ร้าน Pendulum ทุกสาขาที่ลูกค้าทำการซื้อสินค้า


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นเมื่อมียอดใช้จ่ายที่ Pendulum ทุกสาขาในประเทศไทย โดยจำกัดรับบัตรกำนัลเซ็นทรัล สูงสุด 20,000 บาท / บัตร / ธนาคาร ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63 – 31 ต.ค. 63
 • ไม่รวมยอดใช้จ่ายจากการซื้อบัตรกำนัล ยอดใช้จ่ายทางธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดการคืนสินค้าในภายหลัง
 • สมาชิกบัตรจะได้รับบัตรบัตรกำนัลเซ็นทรัลที่มีมูลค่าสูงสุด และจำกัดการแลกรับบัตรบัตรกำนัลเซ็นทรัลสูงสุด 20,000 บาท ต่อบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ธนาคาร จะทำการจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลให้ลูกค้า ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียนที่ร้านค้า เพื่อรับสิทธิสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • บัตรบัตรกำนัลเซ็นทรัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่าย ด้วยบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ตามเงือนไขที่กำหนด สามารถลงทะเบียน เพื่อรับบัตรกำนัลเซ็นทรัลได้ที่จุดขาย ณ ร้าน Pendulum ทุกสาขาที่ลูกค้าทำการซื้อสินค้า
 • บัตรกำนัลเซ็นทรัลให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเซ็นทรัลฯ
 • ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าและการให้บริการ กรณีสมาชิกบัตรได้รับความเสียหายหรือข้อบกพร่องหรือมีข้อโต้แย้งอันเกิดจากสินค้าและการให้บริการ กรุณาติดต่อณ ร้าน Pendulum ที่ลูกค้าใช้บริการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี โทร. 1558 หรือบัตรเครดิตธนชาต โทร 1770
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ส.ค. 63 – 31 ต.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น