รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ร้าน Pendulum ทุกสาขา

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิต TMB เฉพาะบัตรเครดิต TMB
ABSOLUTE Visa Signature
100,000 บาทขึ้นไป 1,800 บาท 2,000 บาท
300,000 บาทขึ้นไป 6,000 บาท 9,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท 20,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดการรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท / บัตร / ตลอดรายการ


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์: (ข้อความละ 3 บาท)
พิมพ์ TMBPD ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


ตัวอย่างการลงทะเบียน:
บัตรเครดิตของคุณคือ 9999 1234 5678 9000 ให้พิมพ์ TMBPD123456789000 ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ Pendulum ทุกสาขา โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62
  • โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม สินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
  • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น