ทีมช้อปชาติไทย ไปกับวีซ่า

ใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าทุก 1,000 บาท หรือทุกครั้งที่ “แตะเพื่อจ่าย” ด้วยบัตรวีซ่า รับ 1 สิทธิ์ในการชิงรางวัลท่องเที่ยวประเทศไทย รวม 2,000 รางวัล มูลค่ารวม 3,000,000 บาท

 • ห้องพักโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท 500 รางวัล
 • บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์ มูลค่า 2,000 บาท 500 รางวัล
 • บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว มูลค่า 1,000 บาท 1,000 รางวัล

สิทธิประโยชน์ที่มากกว่าสำหรับลูกค้าที่ร่วมแคมเปญโดยใช้จ่ายผ่าน:

บัตรเครดิตทีเอ็มบี:
ช้อปแล้วแบ่งจ่าย So GooOD 0% 3ด.ได้อีกต่อ เพื่อบริหารการเงินให้ดีขึ้นคลิก tmbbank.com/m_sogood เงื่อนไขตามที่ธ.กำหนด

บัตร ALL FREE หรือ TMB Wave:
รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับลูกค้า ALL FREE รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียมรายปี 250 บาทในปีต่อไป เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ALL FREE ในปีนี้ ครบ 15,000 บาทขึ้นไป
หรือ รับดอกเบี้ยรวมโบนัสบัญชีเพื่ออม NO FIXED เพิ่มสูงถึง 1.3% ต่อปี ในเดือนต่อไป เพียงใช้จ่ายผ่าน ALL FREE 5 ครั้งขึ้นไปในเดือปัจจุบัน


เงื่อนไขอื่นๆ

 • ทุก 1,000 บาท หรือทุกครั้งที่ “แตะเพื่อจ่าย” ด้วยบัตรวีซ่าทุกประเภท รับ 1 สิทธิในการชิงรางวัล
 • วีซ่าจะคำนวณสิทธิในการชิงรางวัลจากระบบบันทึกการใช้จ่ายของผู้ถือบัตร ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อนำมาสุ่มจับรางวัล
 • ชิงรางวัลท่องเที่ยวประเทศไทย รวม 2,000 รางวัล มูลค่ารวม 3,000,000 บาท
  รางวัลที่ 1. ห้องพักโรงแรม มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 500 รางวัล
  - ผู้โชคดีสามารถเลือกพักโรงแรมใดก็ได้: โรงแรมเครือเซนทารา โรงแรมเครือดุสิต โรงแรมเครือพูลแมน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในเวลานั้นๆ
  - ผู้โชคดีสามารถใช้สิทธิจำนวนวันพัก / จำนวนห้องพัก ขึ้นอยู่กับราคาห้องพักของโรงแรมที่เลือกในมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท
  รางวัลที่ 2. บัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์ มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 500 รางวัล
  - ผู้โชคดีสามารถเลือกวัน/เวลาเดินทาง จุดหมายปลายทางใดก็ได้ ตามเส้นทางบินภายในประเทศของไทยสมายล์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่าง
  - ผู้โชคดีสามารถใช้สิทธิเดินทางตามที่กำหนด ในมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับราคาบัตรโดยสารตามวัน/เวลา/เส้นทางที่เลือก
  รางวัลที่ 3. บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1,000 รางวัล
  - ผู้โชคดีสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการ จากรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบในเอกสารยืนยันการรับรางวัล)
  - ผู้โชคดีสามารถเลือกใช้สิทธิเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวได้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัน/เวลา การให้บริการของสถานที่นั้นๆ
  - ผู้โชคดีสามารถใช้สิทธิจำนวนคนที่เข้าชม ได้ในมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับราคาค่าเข้าชมสถานที่ที่เลือก
 • ผู้โชคดีสามารถใช้สิทธิในรางวัลที่ได้รับตามมูลค่ารางวัลแต่ละประเภท โดยหากมีส่วนต่างเหลือจากมูลค่าเต็มของของรางวัล จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด แต่หากส่วนต่างเกินจากมูลค่าของรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • ดูรายละเอียดของรางวัลได้ที่ www.visa.co.th
 • จับรางวัลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่สตูดิโอ เดอะอิลลูชั่นนิสต์
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.visa.co.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลเป็นเงินสด
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
 • ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจาก บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการดำเนินงานและจะต้องแจ้งยืนยันการรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด หากมีการปฏิเสธการรับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือกรายชื่อผู้โชคดีสำรองขึ้นมาเป็นผู้รับรางวัลแทน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 • พนักงานบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด และบริษัทตัวแทนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิร่วมรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน และ/หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 25 มิ.ย. 63 – 30 ก.ย. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น