ซื้อบัตรโดยสารที่ thaiairways.com

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต TMB ที่มียอดใช้จ่ายสะสมทุก 10,000 บาท ที่เว็บไซต์  www.thaiairways.com  รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB มูลค่า 1,000 บาท   (สูงสุด 3,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ) 


ลงทะเบียนรับสิทธิ์
พิมพ์ TMBTG ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


ตัวอย่างการลงทะเบียน
บัตรเครดิตของคุณคือ  5241 1234 5678 9000 ให้พิมพ์ TMBTG123456789000 ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น  ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
  • เพียงลูกค้าบัตรเครดิต TMB มียอดใช้จ่ายสะสมทุก 10,000 บาท ที่เว็บไซต์  www.thaiairways.com  รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB มูลค่า 1,000 บาท   (สูงสุด 3,000 บาท / บัตรตลอดรายการ)  ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2560   
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่เกิดจากการซื้อบัตรโดยสารและบริการที่เว็บไซต์ www.thaiairways.com เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล รวมทั้งยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง 
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และ ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง 
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
ระยะเวลา : 30 มี.ค. - 31 พ.ค. 60

 

กลับหน้าโปรโมชั่น