ให้การเรียนรู้ เป็นเรื่อง เบาๆกับบัตรเครดิต TMB

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 12,000 บาท
เมื่อผ่อนชำระ TMB Pay Plan 0% นานสูงสุด 10 เดือน กับสถาบันที่ร่วมรายการ

ยอดผ่อนชำระ / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000 บาท 300 บาท
25,000 บาท 800 บาท
50,000 บาท 1,750 บาท
150,000 บาท 6,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด12,000 บาท / บัตร / ทุกสภาบันที่ร่วมรายการรวมกัน


ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์: (ข้อความละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ
พิมพ์ TMBTS ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
 • รับเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท / บัตร/ ตลอดรายการ เมื่อสมัครและแบ่งชำระ 0% TMB Pay Plan กับสถาบันที่ร่วมรายการ และชำระผ่านบัตรเครดิตTMB วันที่ 1ก.ค. – 31 ธ.ค. 62 สำหรับสถาบัน On Demand สามารถผ่อนชำระได้นาน 4 เดือน ระยะเวลาเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด
 • สถาบันที่ร่วมรายการได้แก่ ECC, Inlingua, New Education, On Demand, Starmaker, Tutor House
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดใช้จ่ายที่ผ่อนชำระ TMB Pay Plan 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะทำรายการเงินคืนโดยจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์
 • สลิปตลอดรายการมาคำนวณ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ
 • ที่มีการลงทะเบียนทาง SMS และได้รับ SMS ตอบกลับการเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และมีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดแบ่งชำระที่ถูกนำมาคำนวณให้เครดิตเงินคืนจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) ซึ่งคิดจากยอดจริงหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว ไม่รวมยอดจาการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ ยอดที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนทำรายการ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการใดๆ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อที่ สถาบันที่ร่วมรายการ ที่ท่านใช้บริการโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น