รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% (ไม่ต้องแลกคะแนนสะสม)

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป 80 บาท

หมายเหตุ :จำกัดรับเครดิตเงินคืน 160 บาท / บัตร / เดือน (รวมสูงสุด 960 บาท / บัตร ตลอดรายการ)


ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์:
พิมพ์ TMBWS ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


ตัวอย่างการลงทะเบียน :
บัตรเครดิตของคุณคือ 9999 1234 5678 9000 ให้พิมพ์ TMBWS123456789000 ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160 บาท / บัตร / เดือน หรือรวมสูงสุด 960 บาท / บัตร ตลอดรายการ ที่ร้าน Watsons ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 62
  • โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
  • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558

 

สิทธิพิเศษ So Goood
ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง ทั้งห้าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 62

 

กลับหน้าโปรโมชั่น