ช้อปคุ้มส่งท้ายปี แฮปปี้รับเงินคืน

รับเครดิตเงินคืน 12,000 บาท
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกันตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ระหว่าง วันที่ 1 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 ตามเงื่อนไขที่กำหนด

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืน 12,000 บาท / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบและบัตรเสริม) / ธนาคาร ตลอดรายการ และจำกัดสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะ 400 ท่านแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการก่อน และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ : ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ (ข้อความละ 3 บาท)
บัตรเครดิตที่เอ็มบี
พิมพ์ TMBYE ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026

บัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย
พิมพ์ TBYE ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712066


สิทธิพิเศษ So GooOD
ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป) เพียงรูดแล้วโทร.1558 กด 1 ตามด้วย 01 หรือ เลือกทำรายการด้วยตนเองผ่าน TOUCH / Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการทั่วไปโดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกัน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดซื้อกองทุนรวมทุกประเภทผ่านบัตรเครดิตและยอดใช้จ่ายจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (กรมธรรม์ Unit Linked) สินค้าหรือบริการที่ไม่เข้าร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง หรือยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง ได้แก่ หมวดประกันและกองทุน ตามรหัส Merchant Category Code (MCC: 5960, 6300, 6012, 6211)
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืน 12,000 บาท / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบและบัตรเสริม) / ธนาคาร ตลอดรายการ และจำกัดสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะ 400 ท่านแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการก่อน และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • MCC Code ที่ใช้จะยึดตามที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และเป็นยอดรูดจากการซื้อสินค้า หรือบริการ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
 • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ (สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี) และภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย) เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1558 (สำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี) หรือโทร. 1770 กด 0 กด 2 (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย)


เงื่อนไข TMB So GooOD

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี ที่มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ามาทำรายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน So GooOD ด้วยตนเองผ่าน Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น.ของวันสรุปยอดบัญชี หรือผ่าน TOUCH / Internet Banking ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น.จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย)
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการ So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 • สงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ดอกเบี้ยสูงจากยอดแบ่งจ่าย TMB So GoOOD
 • ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น