บัตรเดบิต TMB ALL FREE ยิ่งรูด ยิ่งได้ WOW

กิน ช้อป เที่ยว จ่ายด้วยบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี ทุกๆ 1,000 บาท รับ 5 WOW


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี ที่ใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี ในหมวด กิน ช้อป เที่ยว ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ผ่านเครื่อง EDC และช่องทางออนไลน์ ทุกๆ 1,000 บาท รับ 5 WOW โดยไม่สามารถสะสมยอดการใช้จ่ายแต่ละบิลรวมกันได้ และไม่จำกัดคะแนน WOW สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับในแต่ละเดือน
  • กิน ช้อป เที่ยว ในประเทศ หรือต่างประเทศ ตามประเภทที่ร่วมรายการ ได้แก่ Airlines, Department Stores, Duty Free, Entertainment, Fashion & Sport, Hotel, Restaurant, Retail Store, Supermarket, Travel ตามรหัส Merchant Category Code โดย Merchant Category Code ที่ใช้จะยึดตามที่ทาง VISA กำหนด CLICK
  • ในกรณีที่การใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะคำนวณจากการแปลงค่าสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ VISA
  • สำหรับรายการที่มีการชำระ และถูกยกเลิกรายการชำระภายหลัง ลูกค้าจะไม่ได้รับคะแนน WOW ตามที่กำหนด
  • จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
  • ลูกค้าจะได้รับคะแนน WOW ภายใน 30 วันทำการ หลังจากทำรายการสำเร็จตามเงื่อนไข
  • กรณีทำรายการใช้จ่าย หลังเวลา 22.00 น. จะถือว่าเป็นรายการในวันถัดไป
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ตลอดจนระยะเวลาโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TMB Contact Center 1558
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 7 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย.63
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น