ช้อปประกันที่ ทีเอ็มบี พร้อมให้คุณวางแผนการเงินกับผู้เชี่ยวชาญได้

ไม่ว่าจะออม คุ้มครอง ลงทุน วางแผนเกษียณ หรือลดหย่อนภาษี

BA-Promotion_650x650px

 

โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9

ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
24,000 – 49,999 บาท กระเป๋า Valentino Rudy มูลค่า 350 บาท
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 500 บาท
100,000 - 479,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,200 บาท
480,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 10,000 บาท

 

โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์

ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
รายปี 12,000 บาทขึ้นไป กระเป๋า Polo Bag มูลค่า 1,290 บาท

 

โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8

ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 - 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 20,000 บาท

 

โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต แบบตลอดชีพพิเศษ 99/5 (ชนิดมีเงินปันผล)

ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท
100,000 - 499,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 20,000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่ร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9, ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์, ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 และประกันชีวิต แบบตลอดชีพพิเศษ 99/5 (ชนิดมีเงินปันผล) ตามค่าเบี้ยฯ ที่กำหนด ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 ชิ้น ต่อ 1 กรมธรรม์ โดยไม่สามารถรวมค่าเบี้ยประกันภัยได้

  • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคารภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
  • สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี TMB No fixed หรือบัญชีอื่นของ TMB ของผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะปกติ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากลูกค้าไม่มีบัญชี TMB ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี TMB เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ระยะเวลาโปรโมชั่น: ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันนี้ – 31 มี.ค. 62

 

กลับหน้าโปรโมชั่น