ช้อปประกันชีวิตที่ ทีเอ็มบี พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ

ไม่ว่าจะออม คุ้มครอง ลงทุน หรือวางแผนเกษียณ

ไม่ว่าจะออม คุ้มครอง ลงทุน หรือวางแผนเกษียณ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562

 

ประกันเพื่อความคุ้มครอง

ประกันชีวิตตลอดชีพพิเศษ 99/5
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 20,000 บาท

ทีเอ็มบีคุ้มครอง 99/8 พลัส

เมื่อจ่ายค่าเบี้ยรายปี 15,000 บาทขึ้นไป รับเงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 500 บาท

ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์

พิเศษต่อที่ 1 รับเงินคืนเข้าบัญชี

ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
15,000 – 29,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 500 บาท
30,000 บาท ขึ้นไป เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,200 บาท

พิเศษต่อที่ 2 รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 300 บาท (บัตรไม่มีวันหมดอายุ)

รายละเอียดเพิ่มเติม:

 

เฉพาะลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตไลฟ์ แคร์ ตั้งแต่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2562 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น

 • สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี TMB No Fixed  หรือบัญชีอื่นของ TMB ของผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะปกติ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากลูกค้าไม่มีบัญชี TMB ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี TMB เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชีหรือไม่มีบัญชีของ TMB ภายในระยะเวลารับของสมนาคุณ และลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคารภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับเงินคืน
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งบัตรกำนัลเทสโก้ มูลค่า 300 บาท ด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
 • บัตรกำนัลเทสโก้ไม่มีวันหมดอายุ ลูกค้าสามารถสอบถายรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลได้ที่เทสโก้ทุกสาขา
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด ได้ มูลค่าของบัตรกำนัลรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด

 

ประกันเพื่อออม

ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 500 บาท
100,000 – 479,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,200 บาท
ทุกๆ 480,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 10,000 บาท

พิเศษต่อที่ 2 เมื่อซื้อ ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 ผ่าน TOUCH

จ่ายค่าเบี้ยประกันทุกๆ 12,000 บาท รับเพิ่มอีก 100 WOW

รายละเอียดเงื่อนไขการรับโปรโมชั่น
 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต Life Saver 15/9 (เฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น) ผ่าน TMB TOUCH รับ 100 WOW/การจ่ายค่าเบี้ยประกันทุกๆ 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคาร ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับคะแนน WOW ภายใน 2 วันทำการ (หลังจาก 45 วัน ที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้)
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลูกค้า TMB TOUCH คลิกซื้อได้เลย : www.tmbbank.com/m_buyBA159
ไม่มี TMB TOUCH คลิกเพื่อ download : https://www.tmbbank.com/DownloadMobileApp

 

ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 25,000 บาท

ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 25,000 บาท

ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ทรี เจนส์
(ระยะเวลาโปรโมชั่น 1-31 ธันวาคม 2562)
ทุนประกันภัย ของสมนาคุณต่อที่ 1
เงินคืนเข้าบัญชี
(เฉพาะปีกธ.ที่ 1 เท่านั้น)
ของสมนาคุณต่อที่ 2
บัตรของขวัญในเครือ BDMS
(สำหรับปีกธ.ที่ 1 และ 2 เท่านั้น)
100,000
(ทีเอ็มบี แพลน ฟอร์ ฟิวเจอร์)
เงินคืนเข้าบัญชี 1,000 บาท -
200,000 เงินคืนเข้าบัญชี 3,000 บาท บัตรของขวัญ 3,000 บาท
500,000 เงินคืนเข้าบัญชี 7,500 บาท บัตรของขวัญ 7,500 บาท
1,000,000 เงินคืนเข้าบัญชี 15,000 บาท บัตรของขวัญ 15,000 บาท
2,000,000 เงินคืนเข้าบัญชี 30,000 บาท บัตรของขวัญ 30,000 บาท

พิเศษมากกว่าเดิม จ่ายค่าเบี้ยด้วยบัตรเครดิต TMB ทุกประเภท รับเงินคืน (Cash Back) 1% ของค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระจริง ตลอด 8 ปีที่ชำระเบี้ย และสามารถแบ่งชำระเบี้ยประกันได้ 0% 3 เดือน ผ่านโปรแกรม So GooOD

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการรับบัตรกำนัลในเครือ BDMS:

 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) จะจัดส่งบัตรกำนัลในเครือ BDMS ตามมูลค่าที่กำหนด ด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคารภายใน 180 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
 • บัตรกำนัลในเครือ BDMS ที่ลูกค้าจะได้รับในปีที่ 2 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) จะจัดส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ตามที่อยู่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 90 วัน หลังจากลูกค้าได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยในปีต่อแล้ว
 • บัตรกำนัล BDMS หมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีถัดไปจากที่ลูกค้าได้รับบัตรกำนัล
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดได้ มูลค่าของบัตรกำนัลรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด

รายละเอียดเงื่อนไขการรับโปรโมชั่นบัตรเครดิต สำหรับแบบประกัน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ทรี เจนส์:

 • ธนาคารจะทำการคืนงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 3 รอบบัญชี ถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) และยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus สำหรับบัตรเครดิต TMB So Fast และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตรเครดิต TMB So Smart ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD คือ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป โดยยอดที่เปลี่ยนมาเป็นบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus สำหรับบัตรเครดิต TMB So Fast และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตรเครดิต TMB So Smart ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว
 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันกำหนดที่ 3 เดือน 6 เดือน และ 10 เดือน โดยธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน สำหรับรายการแบ่งจ่าย 6 เดือน, และ 0.69% ต่อเดือน สำหรับรายการ แบ่งจ่าย 10 เดือน, ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยในประเภทแบ่งจ่าย 3 เดือน (0% เฉพาะรายการแบ่งจ่าย 3 เดือน) (หรือตามที่ธนาคารอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558

ทีเอ็มบี 15/7 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 479,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 480,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 20,000 บาท

 

ประกันบำนาญ

ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 20,000 บาท

ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/60
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 20,000 บาท

ให้คุณได้มากกว่า!

เพียงสมัครประกันชีวิตดังต่อไปนี้ และชำระเบี้ยประกันภัยรายปีมูลค่า 50,000 – 499,999 บาทขึ้นไปภายในวันและสาขาเดียวกัน
 • ไลฟ์ เซฟเวอร์ 15/9 | ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 | ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก | ประกันชีวิตตลอดชีพพิเศษ 99/5 | ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส ร่วมกับ
 • ประกันบำนาญ ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 หรือ 85/60 โดยชำระเบี้ยฯ แบบรายปี
รับเพิ่มเลย บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 5,000 บาท

ประกันสุขภาพ

ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป e-Coupon สตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท
ซื้อ 2 กรมธรรม์ มูลค่ารวม ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป กระเป๋าเป้สำหรับครอบครัว มูลค่า 500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทผู้รับประกันต้องได้รับชำระค่าเบี้ยประกันและกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62 โดยมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ e-Coupon สตาร์บัคส์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ หรือของสมนาคุณกระเป๋าเป้สำหรับครอบครัว 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัวเท่านั้น
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับใบคำขอและค่าเบี้ยประกันภัยทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคารภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงนามในใบคำขอ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ และของสมนาคุณ e-Coupon สตาร์บัคส์ จะจัดส่งผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้เท่านั้น ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับใบคำขอและค่าเบี้ยประกันภัย
 • มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเป็นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์)

ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์
(ระยะเวลาโปรโมชั่น 1-31 ธันวาคม 2562)
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ ต่อที่ 1 ของสมนาคุณ ต่อที่ 2
บัตรของขวัญ ปตท.
(ได้รับทุกปีตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 – 6)
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท บัตรของขวัญ มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท บัตรของขวัญ มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 20,000 บาท บัตรของขวัญ มูลค่า 20,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการรับเงินคืน และบัตรของขวัญ ปตท:

สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต TMB Wealthy Link ตั้งแต่ 1-31 ธันวาคม 2562 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น

 • สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี TMB No Fixed หรือบัญชีอื่นของ TMB ของผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะปกติ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากลูกค้าไม่มีบัญชี TMB ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี TMB เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งบัตรของขวัญ ปตท. ตามมูลค่าที่กำหนด ด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ภายใน 90 วัน หลังจากลูกค้าได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยในปีต่อแล้ว ทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับบริษัทฯ ภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
 • บัตรของขวัญ ปตท. มีอายุการใช้งาน 1 ปีนับจากวันที่ลูกค้าได้รับบัตรของขวัญ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด ได้ มูลค่าของบัตรของขวัญรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโปรโมชั่นแบบประกันที่ทีเอ็มบี:

สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ตามผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น

 • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคารภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
 • สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี TMB No Fixed หรือบัญชีออมทรัพย์อื่นของ TMB ของผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะปกติ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากลูกค้าไม่มีบัญชี TMB ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี TMB เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สำหรับโปรโมชั่น “ได้มากกว่า” ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลเดียวกัน สมัครและจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปีของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ภายในวันและสาขาเดียวกันเท่านั้น โดยต้องซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 หรือทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 หรือทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก หรือประกันชีวิตตลอดชีพพิเศษ 99/5 หรือทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส ในมูลค่าเบี้ยประกันภัยรายปีตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และซื้อประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต (บำนาญแบบลดหย่อนได้) 85/5 หรือ 85/60 แบบรายปี มูลค่าใดก็ได้ จึงจะได้รับของสมนาคุณ (โปรโมชั่นนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบัตรของขวัญเทสโก้ เพิ่มเติมจากโปรโมชั่นปกติ หากปฏิบัติตามเงื่อนไข)
 • สำหรับประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) ธนาคารกำหนดมูลค่าของสมนาคุณจากค่าดำเนินการประกันภัยปีแรก (ซึ่งเป็นส่วนความคุ้มครองชีวิต) โดยค่าดำเนินการประกันภัยปีแรกเป็นส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 40) ของค่าเบี้ยประกันภัยรายปี
 • มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียงระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

ประกันการเดินทาง

แผนรายเที่ยว
เบี้ยประกันภัย ของสมนาคุณ
500 – 999 บาท E-coupon Starbucks มูลค่า 100 บาท
1,000 บาทขึ้นไป E-coupon Starbucks มูลค่า 200 บาท
แผนรายปี
เบี้ยประกันภัย ของสมนาคุณ
ทุกแผนประกันภัย (Plan A, Plan B, Plan C) E-coupon Starbucks มูลค่า 500 บาท

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 62

 

กลับหน้าโปรโมชั่น