โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

เดอะ เทรเชอร์

วางแผนชีวิตลูกหลานให้มั่นคง ส่งต่อมรดกเพื่ออนาคตที่มั่งคั่ง
สำหรับลูกค้าที่สมัคร และชำระเบี้ยฯ แบบรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564

ค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ปีแรก รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก
250,000 – 499,999 บาท 6,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท 15,000 บาท
ตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป 75,000 บาท

 

แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค, อัลติเมท แคร์, เฟล็กซี่ แคร์, มัลติ ไลฟ์ โพรเทค, อีซี่ แคร์

สำหรับลูกค้าที่สมัคร และชำระเบี้ยฯ แบบรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564

ค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ปีแรก รับงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก
15,000 – 49,999 บาท 1,000 บาท
50,000 – 99,999 บาท 3,000 บาท
100,000 – 299,999 บาท 6% ของเบี้ยฯ รายปี
300,000 – 499,999 บาท 8% ของเบี้ยฯ รายปี
ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป 12% ของเบี้ยฯ รายปี

 

ดูแลสุขภาพได้คุ้มมากขึ้น
รับเครดิตเงินคืน 7% พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน

สำหรับลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ อัลติเมท แคร์, เฟล็กซี่ แคร์, แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค, เพอร์เฟ็คต์ แคร์, อีซี่ แคร์ และซีไอ พร้อม แคร์ โดยชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปีแรก ผ่านบัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ที่ ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต และสาขา Co-Location ทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หมายเหตุ : สามารถรับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน และไม่จำกัดการรับเครดิตเงินคืน

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

  1. สำหรับลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ เดอะ เทรเชอร์, แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค, อัลติเมท แคร์, เฟล็กซี่ แคร์, มัลติ ไลฟ์ โพรเทค, อีซี่ แคร์, อีซี่ เซฟเวอร์ 15/9 (มีเงินปันผล) และ แฮปปี้ รีไทร์ 90 โดยชำระค่าเบี้ย ประกันภัยแบบรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และพ้นระยะเวลาใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free-look) และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับเงินคืน
  2. สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เดอะ เทรเชอร์, แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค, อัลติเมท แคร์, เฟล็กซี่ แคร์, มัลติ ไลฟ์ โพรเทค, อีซี่ แคร์, อีซี่ เซฟเวอร์ 15/9 (มีเงินปันผล) และ แฮปปี้ รีไทร์ สิทธิ์ในการรับเงินคืน และ/หรือของสมนาคุณ จะคำนวณจากเบี้ยประกันภัย ของแต่ละกรมธรรม์ ไม่สามารถรวมค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อรับเงินคืนในมูลค่าที่สูงกว่าได้
  3. สำหรับการรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชีโนฟิกซ์ บัญชีออลล์ ฟรี หรือบัญชีออมทรัพย์อื่นๆ ของทีเอ็มบี หรือธนชาต ของผู้เอาประกันภัย ที่มีสถานะปกติเท่านั้น ภายใน 90 วันนับจาก วันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยไม่มีบัญชีทีเอ็มบีหรือธนชาตให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีทีเอ็มบี หรือธนชาต เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินคืนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายไปแล้ว ในกรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือยกเลิกหนังสือรับรองการประกันชีวิต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  5. มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ธนาคาร ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
  6. กรณีสอบถามสถานะการจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ หรือผลการคืนเงินตามโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกัน ลูกค้าที่ซื้อที่สาขาทีเอ็มบีสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 1558 และลูกค้าที่ซื้อที่สาขาธนชาต สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 1770 ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการรับของสมนาคุณ/เงินคืน
  7. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  8. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64

 

กลับหน้าโปรโมชั่น