ช้อปประกันชีวิตที่ ทีเอ็มบี พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ

เริ่มสร้างชีวิตที่ดี รับปีหนูทอง

พร้อมโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกัน

ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563

 

สร้างเกราะคุ้มครองคนที่คุณรัก

ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส

เมื่อซื้อประกันสุขภาพทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 30 เม.ย.63
รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 10% ของเบี้ยประกันสุทธิ สำหรับช่วงอายุ 16-70 ปี ที่ทีเอ็มบีทุกสาขา
(รับส่วนลดในรูปแบบเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทีเอ็มบี และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมใบสมัคร)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าช่วงอายุ 16-70 ปี ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส ตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 ทุกแผนความคุ้มครอง ผ่านช่องทางสาขาทีเอ็มบีเท่านั้น
 • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 10% ของเบี้ยประกันสุทธิ ในรูปแบบเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back)
 • ลูกค้าสมัคร และชำระค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนตามขั้นตอนปกติ โดยจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้คืนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ทีเอ็มบี พร้อมชุดใบคำขอเอาประกัน
 • บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จะดำเนินการโอนเงินค่าส่วนลดคืนเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้า ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
 • ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ เฮลธ์ แคร์ พลัส เป็นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

 

ประกันชีวิต ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิต ลิงค์)
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) เงินคืนเข้าบัญชี
50,000 – 99,999 บาท 800 บาท
100,000 – 499,999 บาท 2,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท 15,000 บาท

 

ประกันชีวิต เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์)

เมื่อซื้อประกันชีวิต เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์) ตั้งแต่ 18 ก.พ. – 31 มี.ค. 63 รับฟรี ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม คุ้มครองเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยทุนประกันภัยจะเท่ากับค่าเบี้ยประกันภัยหลักรายปีปีแรก

เงื่อนไขโปรโมชั่นและการได้รับฟรีประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปีสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์) ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และมีผลบังคับจนถึงวันเริ่มความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม โดยสิทธิ์ที่ได้รับนี้ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลารอคอย (Free Look Period) ก่อน
 2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (PA) นี้จะมีทุนประกันภัยเท่ากับเบี้ยประกันภัยหลักรายปีของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์) โดยมีวันเริ่มความคุ้มครองคือวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ต้องรักษาสถานภาพกรมธรรม์ประกันชีวิตเฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์) เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (PA) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ลูกค้าที่ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ (PA) ต้องมีอายุระหว่าง 1 เดือน 1 วัน – 65 ปีเท่านั้น  ซึ่งหากในปีต่ออายุของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (PA) ลูกค้ามีอายุเกิน 65 ปี ลูกค้าจะไม่ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ (PA) แต่ยังได้รับความคุ้มครองจากประกันชีวิต เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์) ตามปกติ รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ เอกสารรายละเอียดประกันอุบัติแบบกลุ่มสำหรับเฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์)
 3. มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและไม่สามารถแลก ปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. ธนาคารกำหนดมูลค่าของสมนาคุณจากค่าดำเนินการประกันภัยปีแรก (ซึ่งเป็นส่วนความคุ้มครอง) โดยค่าดำเนินการประกันภัยปีแรกเป็นส่วนหนึ่ง (8%) ของค่าเบี้ยประกันภัยรายปี
 5. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุนทุกครั้ง
 6. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ (PA) เป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

 

ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์

เมื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรายปีตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าขายดี รับทรัพย์ (Valentino Rudy) มูลค่า 500 บาท

 

สร้างความมั่นคงเพื่ออนาคต

ประกันชีวิต ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ทรี เจนส์

พิเศษ เมื่อจ่ายค่าเบี้ยด้วยบัตรเครดิต TMB ทุกประเภท รับเงินคืนเข้าบัตรเครดิต 1% ของค่าเบี้ยประกันภัยรายปี สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีที่ 1 และปีที่ 2 เท่านั้น พร้อมรับโปรโมชั่นเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากของ TMB

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี เงินคืนเข้าบัญชี
180,000 – 499,999 บาท 3,000 บาท
500,000 – 999,999 บาท 7,500 บาท
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป 20,000 บาท

 

ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) และ ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี เงินคืนเข้าบัญชี
50,000 – 99,999 บาท 800 บาท
100,000 – 499,999 บาท 2,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท 15,000 บาท

 

รักมากได้มาก

เมื่อซื้อประกันชีวิตดังต่อไปนี้ และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ภายในวันและสาขาเดียวกัน
 • ประกันแบบสะสมทรัพย์ ทีเอ็มบี 15/7 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 หรือไลฟ์ เซฟเวอร์ 15/9 ค่าเบี้ยรายปีตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ร่วมกับ
 • ประกันทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส หรือประกันบำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้ ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 หรือ 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ค่าเบี้ยฯ แบบรายปี 20,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มเลย บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 2,000 บาท

(จำกัดการรับเงินคืนและบัตรกำนัลรวมมูลค่าไม่เกิน 10% ของค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด)

เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครและชาระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยตามที่กำหนด ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ ต่อ 1กรมธรรม์เท่านั้น
 2. สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี TMB No Fixed หรือบัญชีออมทรัพย์อื่นของ TMB ของผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะปกติ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากลูกค้าไม่มีบัญชี TMB ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี TMB เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 3. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณ / บัตรกำนัล ตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ หรือโอนเงินคืนตามเงื่อนไขโปรโมชั่น ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืน/ไม่สามารถโอนเงินคืนได้ และลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคารภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ / เงินคืน
 4. สำหรับโปรโมชั่น “รักมากได้มาก” ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เป็นบุคคลเดียวกัน สมัครและจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปีของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด ภายในวันและสาขาเดียวกันเท่านั้น โดยต้องซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทีเอ็มบี 15 7 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 หรือทีเอ็มบี ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 ค่าเบี้ยประกันภัยรายปีตั้งแต่ 30,000บาทขึ้นไป และซื้อประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 หรือ 85/60 (บำนาญลดหย่อนได้) ค่าเบี้ยแบบรายปี หรือประกันชีวิตทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จึงจะได้รับเพิ่มบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 2,000 บาท ทั้งนี้จำกัดการรับเงินคืน และบัตรกำนัลรวมมูลค่าไม่เกิน 10 % ของค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด
 5. มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 6. สำหรับประกันชีวิตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ ธนาคารกำหนดมูลค่าของสมนาคุณจากค่าดำเนินการประกันภัยปีแรก (ซึ่งเป็นส่วนความคุ้มครอง) โดยค่าดำเนินการประกันภัยปีแรกเป็นส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 40) ของค่าเบี้ยประกันภัยรายปี
 7. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุนทุกครั้ง
 8. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 9. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (ประกันสุขภาพ เฮลธ์ แคร์ พลัส) เป็นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 16 ก.พ. – 31 มี.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น