ช้อปประกันชีวิตที่ ทีเอ็มบี พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ

สร้างโอกาส เปลี่ยนชีวิตทางการเงินให้ดีขึ้น

พร้อมโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกัน

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ประกัน ซื้อประกันชีวิตที่ทีเอ็มบีลุ้นรถ Porsche ลุ้นล้าน

รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท
เพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ แบบรายปี ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. – 31 ธ.ค. 63

ผลิตภัณฑ์ประกันที่ร่วมรายการ ได้แก่
 • ประกันชีวิต Pay Light High Protect 20/10 (ทุกแผน)
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ Absolute Care
 • ประกันชีวิตบำนาญแบบลดหย่อนได้ 85/60
 • ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9
 • ประกันชีวิต คุ้มครองพลัส 99/8
 • ประกันชีวิต แบบตลอดชีพ มีเงินปันผล 99/5
 • ประกันชีวิต ไลฟ์ แคร์ 99/5
ทุกกรมธรรม์ รับ 1 สิทธิ์ ทุก ๆ 100,000 บาท รับ 1 สิทธิ์
จับรางวัลทุกเดือน
ลุ้นรับบัตรกำนัลโลตัส 2,000 บาท เดือนละ 50 รางวัล
รวม 250 รางวัล
 • จับรางวัลทุกเดือน
  ลุ้นรับคะแนน WOW 200,000 คะแนน มูลค่า 200,000 บาท เดือนละ 1 รางวัล รวม 5 รางวัล
 • พิเศษ เดือนสุดท้าย (จับรางวัล 25 ม.ค. 64) ลุ้นรับรางวัลใหญ่
  รางวัลที่ 1รถยนต์ Porsche Cayenne รุ่น E-Hybrid
  มูลค่า 6,300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลที่ 2คะแนน WOW 1,000,000 คะแนน
  มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รายละเอียดกิจกรรมซื้อประกันชีวิตที่ทีเอ็มบีลุ้นรถ Porsche ลุ้นล้าน

 

สร้างเกราะคุ้มครองสุขภาพ

ประกันชีวิต แอปโซลูท แคร์

สิทธิพิเศษให้คุณและครอบครัวดูแลสุขภาพได้อย่างมั่นใจด้วยประกันชีวิตและสุขภาพ Absolute Care

โปรโมชั่น Care Your Health ใส่ใจสุขภาพ

รับเงินคืนเข้าบัญชี 10% ของค่าเบี้ยประกันภัย
เมื่อซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ Absolute Care ทุกแผน
และชำระค่าเบี้ยแบบรายปีผ่าน บัตรเครดิตทีเอ็มบี หรือ ธนชาต เท่านั้น
*ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น Health is Wealth ได้
 

โปรโมชั่น Health is Wealth
สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุน Term Fund กับ TMB ภายในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 ด้วยยอดเงินลงทุนทุกๆ 10 ล้านบาท

รับเงินคืนเข้าบัญชี 20% ของค่าเบี้ยประกันภัย
หรือ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
เมื่อซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ Absolute Care ทุกแผน
และชำระค่าเบี้ยแบบรายปีผ่าน บัตรเครดิตทีเอ็มบี หรือ ธนชาต เท่านั้น
*ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น Care Your Health ใส่ใจสุขภาพ ได้

 

สร้างเกราะคุ้มครองคนที่คุณรัก

ประกันชีวิต เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10

อนาคตที่ดีของคุณ และครอบครัว คือสิ่งที่คุณสร้างได้ อุ่นใจกับความคุ้มครองสูงกว่า 20 เท่าของค่าเบี้ย พร้อมรับ เงินคืนเข้าบัญชี และ iPhone 12 ความจุ 256 GB

และเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต TMB ทุกประเภท สามารถแบ่งจ่ายการชาระเบี้ยประกันได้ 0% 3 เดือน กับโปรแกรม So GooOD

พิเศษ สำหรับการชำระค่าเบี้ยฯ รายปี ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ด้วยบัตรเครดิต TMB และธนชาต ทุกประเภท สามารถแบ่งจ่ายค่าเบี้ยฯ 0% 10 เดือน โดยทำรายการผ่าน Contact Center ของ TMB และ ธนชาต

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี เงินคืนเข้าบัญชี เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตอื่น
หรือชำระผ่านบัญชีธนาคารทีเอ็มบี
(ของเบี้ยประกันภัย)
พิเศษมากกว่า รับเงินคืน X2
เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต ทีเอ็มบี หรือ ธนชาต
(ของเบี้ยประกันภัย)
24,000 - 47,999 บาท 1% 2%
48,000 - 99,999 บาท 1.5% 3%
100,000 - 299,999 บาท 2.5% 5%
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 5% 10%
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป 5%
รับเพิ่ม iPhone 12 ความจุ 256 GB
10%
รับเพิ่ม iPhone 12 ความจุ 256 GB
เงื่อนไขสำหรับการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกัน 0% 10 เดือน
 1. สำหรับผลิตภัณฑ์ Pay Light High Protect 20/10 ทุกแผนที่ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น ผ่านสาขาธนาคาร TMB หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล
 2. สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาตและบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
 3. สงวนสิทธิ์ยกเลิก เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น Pay Light High Protect 20/10 ผ่อนค่าเบี้ยฯ 0% นาน 10 เดือน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 4. กรมธรรม์ที่ขอรับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน จะต้องมีผลบังคับตลอดอายุ 1 ปีกรมธรรม์
 5. กรณีที่ลูกค้าทำการโทรเพื่อรับสิทธิ์แบ่งชำระค่าเบี้ยฯ 0% นาน 10 เดือนเกินวันสรุปยอดบัญชี และได้รับการยืนยันการทำรายการเรียบร้อยแล้วจาก Contact Call Center จะมีรายการเรียกเก็บเต็มจำนวนในใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต (Credit Card Statement) เกิดขึ้น สำหรับกรณีนี้ ลูกค้าไม่ต้องชำระยอดเรียกเก็บเต็มจำนวนตามรายการที่แจ้งในใบหนี้บัตรเครดิต เนื่องจากทางธนาคารจะทำการปรับปรุงรายการ ให้เป็นรายการผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือนในรอบบัญชีถัดไป
 6. หากยกเลิกบัตรฯ ทางธนาคารฯจะเรียกเก็บเงินเป็นยอดเต็มจำนวนทันที
 7. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์โดยอ้างอิงจากข้อมูลของธนาคารฯ เป็นสำคัญ
 8. ทั้งนี้ธนาคารฯไม่รับผิดชอบกรณีข้อมูลสูญหายหรือปัญหาเทคนิคต่างๆ กรุณาเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบ
 9. สงวนสิทธิ์ยกเลิก เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น Pay Light High Protect 20/10 แบ่งชำระค่าเบี้ยประกัน 0% 10 เดือน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามธนาคารฯกำหนดกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆเกิดขึ้นดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สุด
เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบัตรเครดิตทีเอ็มบี
 1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบี ที่มีสถานะบัตรเครดิตปกติและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตรายปี Pay Light High Protect 20/10 ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป และสมัครบริการแบ่งจ่ายรายเดือนด้วยตัวเองผ่านช่องทาง Contact Call Center โทร 1558 เท่านั้น
 2. ยอดใช้จ่ายที่เปลี่ยนมาเป็นบริการแบ่งจ่ายรายเดือนนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม Rewards Plus สำหรับบัตรเครดิต ABSOLUTE Visa Signature/ So Fast และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตรเครดิต So Smart ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว
 3. ผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบีจะต้องทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือนด้วยตัวเองผ่าน Contact Call Center โดยสามารถรับสิทธิ์ทำรายการได้ หลังจากที่มีการซื้อประกันชีวิตผ่านบัตร จนถึงวันสรุปยอดบัญชี ระหว่างเวลา 6.00-20.00 น.
 4. กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว หรือชำระเงินเข้ามาในบัตรเพื่อทำการซื้อประกัน จะไม่สามารถทำรายการแบ่งจ่ายได้
 5. หากผู้ถือบัตรมียอดคงค้างภายใต้บริการนี้ ไม่ว่ายอดใดยอดหนึ่ง และ/หรือค้างชำระค่าใช้จ่ายตามบัตรเครดิตในบริการอื่น รวมกันเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชีติดต่อกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ และบริการอื่นๆ ทั้งหมด โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างทั้งหมดตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน ทุกยอดที่มีอยู่กับธนาคารให้เสร็จสิ้นครบถ้วนทั้งจำนวนในรอบบัญชีการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิต (Billing Cycle) ถัดไปของธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งจำนวนเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บเนื่องจากการผิดสัญญาตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนดังกล่าวในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ต่อไป
เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบัตรเครดิตธนชาต
 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนยอดใช้จ่ายเป็นผ่อนชำระ 0% 10 เดือน เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตรายปี Pay Light High Protect 20/10 ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป เท่านั้น
 2. คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนของยอดใช้จ่ายที่ทำรายการผ่อนชำระ 10 เดือน จะถูกหักออกในวันที่ทำรายการและจะได้คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนจากยอดเงินต้นที่เรียกเก็บในแต่ละเดือนตามระยะเวลาที่เลือกผ่อนชำระ
 3. ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาตจะต้องทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือนด้วยตัวเองผ่าน Contact Call Center โดยสามารถรับสิทธิ์ทำรายการได้ หลังจากที่มีการซื้อประกันชีวิตผ่านบัตร 1 วันทำการ จนถึงวันสรุปยอดบัญชี

ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส

เมื่อซื้อประกันสุขภาพทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส
รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก 10% ของเบี้ยประกันภัย สำหรับช่วงอายุ 16-70 ปี ที่ทีเอ็มบีทุกสาขา
(รับเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทีเอ็มบี โดยแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือเปิดบัญชี No Fixed หรือบัญชีออมทรัพย์อื่นๆ ของทีเอ็มบี ในวันที่สมัครประกันภัย)


ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์

เมื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรายปีตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋า Overnight ESPRIT มูลค่า 750 บาท


ประกันรถยนต์และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

รับ E-coupon ร้านกาแฟอินทนิล มูลค่า 60 บาท ผ่าน LINE ของบมจ. ธนชาตประกันภัย เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของบมจ. ธนชาตประกันภัยที่ร่วมรายการ ดังนี้

 • ประกันภัยรถยนต์ ซิงเกิ้ล เรท จัดเต็ม
 • ประกันภัยรถยนต์ วัน ไลท์
 • ประกันภัยรถยนต์ 2+ จัดเต็ม
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Prestige
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA อุ่นรัก

เงื่อนไขโปรโมชั่นการรับ E-coupon ร้านกาแฟอินทนิล เมื่อซื้อประกันภัยของ บมจ. ธนชาตประกันภัย

 1. ลูกค้าจะได้รับ E-coupon จาก LINE ของ บมจ.ธนชาตประกันภัย โดยลูกค้าจะต้องสแกน QR code เพื่อสมัครเป็นเพื่อนกับบริษัทประกัน
 2. E-coupon จะถูกส่งให้ลูกค้าผ่าน LINE ของธนชาตประกันภัย ภายในวันทำการถัดไปหลังกรมธรรม์มีผลบังคับ
 3. วันหมดอายุของ E-coupon จะระบุอยู่ใน E-coupon ที่ลูกค้าได้รับ โดยเงื่อนไขการใช้ E-coupon เป็นไปตามรายละเอียดที่ผู้ให้บริการกำหนด

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตทีเอ็มบี และธนชาต ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 63  

ประกันภัยรถยนต์ Single Rate จัดเต็ม
 • ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผ่อน 0% สูงสุด 3 เดือน
ประกันภัยรถยนต์ One Lite
 • ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือน
ประกันภัยรถยนต์ 2+จัดเต็ม
 • ค่าเบี้ยประกันภัย 5,000 บาทขึ้นไป ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Prestige และ PA อุ่นรัก
 • ค่าเบี้ยฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือน

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม ผ่อน 0% นานสูงสุด 12 เดือน เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 63 

ประกันภัยรถยนต์ Single Rate จัดเต็ม
 • ค่าเบี้ยฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผ่อน 0% สูงสุด 3 เดือน
ประกันภัยรถยนต์ One Lite
 • ค่าเบี้ยฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผ่อน 0% สูงสุด 12 เดือน
ประกันภัยรถยนต์ 2+จัดเต็ม
 • ค่าเบี้ยฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผ่อน 0% สูงสุด 12 เดือน
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Prestige และ PA อุ่นรัก
 • ค่าเบี้ยฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือน

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของบัตรเครดิตทีเอ็มบี และธนชาต และบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ/ธนาคารผู้ให้บริการ

 

สร้างความมั่นคงขึ้นเพื่ออนาคต

ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9

โปรโมชั่นพิเศษรับ 3 ต่อ เฉพาะวันที่ 9 – 11 พ.ย. 63 นี้เท่านั้น

เมื่อซื้อประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป ผ่านแอพลิเคชั่น TOUCH รับของสมนาคุณดังนี้

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี ของสมนาคุณ
หรือเงินคืนเข้าบัญชี (% ของค่าเบี้ยประกันภัย)
รับโปรโมชั่นเพิ่ม
เฉพาะวันที่ 9 – 11 พ.ย. 63
24,000 – 39,999 บาท กระเป๋า Overnight ESPRIT มูลค่า 750 บาท
-
40,000 – 69,999 บาท 5% ต่อที่ 2 : บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท
ต่อที่ 3 : FWD 8,000 MAX Point มูลค่า 800 บาท
70,000 – 100,000 บาท 8%
เงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติมต่อที่ 2 และ 3 เมื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป
 • โปรโมชั่นต่อที่ 2 รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท เฉพาะลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน TOUCH ในวันที่ 9 – 11 พ.ย. 63 เท่านั้น โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 9 – 11 พ.ย. 63 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
 • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณ / บัตรกำนัล ตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ หรือโอนเงินคืนตามเงื่อนไขโปรโมชั่น ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะการจัดส่งของสมนาคุณ/บัตรกำนัล ตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ หรือผลการคืนเงิน ได้ที่หมายเลข 1558 ภายใน 180 วันหลังจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการรับของสมนาคุณ/เงินคืน
 • โปรโมชั่นต่อที่ 3 รับ FWD 8,000 MAX Point มูลค่า 800 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น FWD MAX

โปรโมชั่นปกติ เมื่อซื้อประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเวอร์ 15/9 ผ่านแอพลิเคชั่น TOUCH ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 63 รับของสมนาคุณดังนี้

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี ของสมนาคุณ
หรือเงินคืนเข้าบัญชี (% ของค่าเบี้ยประกันภัย)
24,000 – 39,999 บาท กระเป๋า Overnight ESPRIT มูลค่า 750 บาท
40,000 – 69,999 บาท 5%
70,000 – 100,000 บาท 8%

ประกันชีวิต เวลธ์ตี้ ทรี เจนส์ Wealthy 3 Gens (W3G)

อนาคตที่ดีของคุณ คุณกำหนดเองได้ ไม่ว่าจะสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ตัวเอง ไปพร้อมกับความคุ้มครองสูง หรือสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ลูกหลานก็ทำได้ พร้อมรับเงินคืนเข้าบัญชี
พิเศษ เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต TMB ทุกประเภท สามารถแบ่งจ่ายการชำระเบี้ยประกันได้ 0% 3 เดือน กับโปรแกรม So GooOD

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี เงินคืนเข้าบัญชี
เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตอื่น
หรือชำระผ่านบัญชีธนาคารทีเอ็มบี
(ของเบี้ยประกันภัย)
พิเศษมากกว่า รับเงินคืนเพิ่มอีก 1%
เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต ทีเอ็มบี หรือ ธนชาต
(ของเบี้ยประกันภัย)
50,000 - 299,999 บาท - 1%
300,000 - 499,999 บาท 1% 2%
ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป 2% 3%

ประกันชีวิต คุ้มค่า 15/8
ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี เงินคืนเข้าบัญชี
เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตอื่น
หรือชำระผ่านบัญชีธนาคารทีเอ็มบี
(ของเบี้ยประกันภัย)
เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต
ทีเอ็มบี หรือ ธนชาต

(ของเบี้ยประกันภัย)
50,000 - 299,999 บาท - 1%
300,000 - 499,999 บาท 1% 2%
5000,000 799,999 บาท 2% iPhone 12
ตั้งแต่ 800,000 บาท ขึ้นไป iPhone 12 + 3%
ประกันชีวิต เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิต ลิงค์)*, ประกันชีวิตแบบบำนาญ คุ้มชีวิต 85/5 (บำนาญแบบลดหย่อนได้), ประกันชีวิตแบบบำนาญ คุ้มชีวิต 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี เงินคืนเข้าบัญชี
เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตอื่น
หรือชำระผ่านบัญชีธนาคารทีเอ็มบี
(ของเบี้ยประกันภัย)
พิเศษมากกว่า รับเงินคืนเพิ่มอีก 1%
เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต ทีเอ็มบี หรือ ธนชาต
(ของเบี้ยประกันภัย)
50,000 - 99,999 บาท - 1%
100,000 - 499,999 บาท 1% 2%
ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป 2% 3%

*เงินคืนเข้าบัญชีจากประกันชีวิต เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิต ลิงค์) กำหนดจากค่าดำเนินการประกันภัยปีแรก ซึ่งเป็นส่วนความคุ้มครอง

พิเศษเฉพาะบุคลากรของโรงพยาบาลและคลินิก

ประกันชีวิตแบบบำนาญ คุ้มชีวิต 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
Happy Retirement วางแผนเกษียณอย่างเป็นสุข อนาคตที่ดีของคุณ ให้คุณเกษียณแบบชิลล์ๆ
พร้อมรับ เงินคืนเข้าบัญชี และ iPhone 12 ความจุ 256 GB เมื่อชำระด้วย บัตรเครดิต ทีเอ็มบี หรือ ธนชาต และเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต TMB ทุกประเภท สามารถแบ่งจ่ายการชำระเบี้ย??ระกันได้ 0% 3 เดือน กับโปรแกรม So GooOD

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี เงินคืนเข้าบัญชี
เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตอื่น
หรือชำระผ่านบัญชีธนาคารทีเอ็มบี
(ของเบี้ยประกันภัย)
พิเศษ เฉพาะบุคลากรของ
โรงพยาบาล และ คลินิก รับเงินคืนมากกว่า
เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต ทีเอ็มบี หรือ ธนชาต
(ของเบี้ยประกันภัย)
50,000 - 99,999 บาท - 2%
100,000 - 499,999 บาท 1% 5%
ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป 2% 10%
รับเพิ่ม iPhone 12 ความจุ 256 GB

 

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตที่ทีเอ็มบี ผ่านบัตรเครดิต TMB ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 63 คลิกดูรายละเอียด

เงื่อนไขทั่วไปของโปรโมชั่นสำหรับประกันชีวิต

รายละเอียด :

 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามที่กำหนด ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติก่อนหรือภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
 2. สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี TMB No Fixed  หรือ บัญชีออมทรัพย์อื่นของ TMB ของผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะปกติ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากลูกค้าไม่มีบัญชีออมทรัพย์ TMB ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีออมทรัพย์ TMB เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 3. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณ / บัตรกำนัล ตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ หรือโอนเงินคืนตามเงื่อนไขโปรโมชั่น ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะการจัดส่งของสมนาคุณ/บัตรกำนัล ตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ หรือผลการคืนเงิน ได้ที่หมายเลข 1558 ภายใน 180 วันหลังจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการรับของสมนาคุณ/เงินคืน
 4. มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 5. การอนุโลมรวมกรมธรรม์เพื่อรับโปรโมชั่นที่มีมูลค่าสูงสุด จะอนุโลมให้เฉพาะการรวมกรมธรรม์ภายใต้ผลิตภัณฑ์เดียวกันที่มีผู้ชำระเบี้ยและผู้เอาประกันภัยที่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันสายตรงเท่านั้น โดยวันที่ขายและบันทึกข้อมูลลงระบบจะต้องทำภายในวันเดียวกันและทำที่สาขาเดียวกัน โดยพนักงานขายคนเดียวกันเท่านั้น โดยเมื่อรวมกันแล้ว ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณ เพียง 1 รายการต่อการรวมกรมธรรม์เท่านั้น
 6. สำหรับเงินคืนตามโปรโมชั่นจากการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระผ่านบัญชีธนาคาร ได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตทีเอ็มบีและธนชาต และการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร
 7. ธนาคารกำหนดมูลค่าของสมนาคุณของผลิตภัณฑ์ประกันยูนิต ลิงค์ จากค่าดำเนินการประกันภัยปีแรก (ซึ่งเป็นส่วนความคุ้มครอง) โดยค่าดำเนินการประกันภัยปีแรกเป็น ส่วนหนึ่ง (40%) ของค่าเบี้ยประกันภัยรายปี
 8. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุนทุกครั้ง
 9. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
เงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติมรายผลิตภัณฑ์สำหรับประกันชีวิต
เพิ่มเติม สำหรับโปรโมชั่น iPhone 12 ความจุ 256 GB
 1. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณ โทรศัพท์ iPhone 12 ความจุ 256GB [ มูลค่าสินค้าเป็นไปตามประกาศของผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย] ตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564เป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเวลาการจัดจำหน่ายสินค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และระยะเวลาการจัดส่งให้กับผู้จัดจำหน่าย
 2. สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10 ทุกแผน ประกันชีวิต คุ้มค่า 15/8 และประกันชีวิตแบบบำนาญ คุ้มชีวิต 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ที่มีค่าเบี้ยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ โดยกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติภายใน 31ธันวาคม 2563ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสีตัวเครื่อง ทั้งนี้ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 3. สงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณเพียง 1 ชิ้นให้แก่ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน ตลอดรายการ กรณีผู้เอาประกันภัยที่มีมากกว่า 1กรมธรรม์ ภายใต้ชื่อผู้เอาประกันภัยและชื่อผลิตภัณฑ์เดียวกัน จะได้รับของสมนาคุณเพียง 1ชิ้นเท่านั้น

เพิ่มเติม สำหรับโปรโมชั่นเงินคืนผลิตภัณฑ์ Absolute Care จากการลงทุน Term Fund
 1. สิทธิ์การได้รับเงินคืนเพิ่มของค่าเบี้ยประกัน Absolute Care จะให้เฉพาะลูกค้าที่มีเงินลงทุนในกองทุน Term Fund ยอดเงินลงทุนรวมทั้งหมด 10 ล้านบาท ผ่าน TMB ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับ 1 สิทธิ์เงินคืน 20% ต่อ 1 กรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อการลงทุนTerm Fund ทุกๆ 10 ล้านบาท โดยลูกค้าสามารถโอนสิทธิ์การได้รับเงินคืนให้กับบุคคลในครอบครัวที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ Absolute Care ได้ โดยบุคคลในครอบครัว หมายถึง สมาชิกในครอบครัวสายตรง ได้แก่ ตัวเอง คู่สมรส บิดามารดาตัวเอง และบุตร รวมบุตรบุญธรรม
 3. กรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ TMB Absolute Care ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีการซื้อและอนุมัติ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ต้องชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายปี ด้วยบัตรเครดิต TMB หรือ ธนชาต
 4. เงินคืนเข้าบัญชี 20% ต่อ 1 กรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท จะคำนวณจากค่าเบี้ยรายปี ปีแรก เท่านั้น และคืนเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัย หากลูกค้าไม่มีบัญชีออมทรัพย์ TMB ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีออมทรัพย์ TMB เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับแบบประกันชีวิต แอปโซลูท แคร์

รายละเอียด:

 1. สิทธิ์การได้รับเงินคืนของค่าเบี้ยประกัน สำหรับแบบประกันชีวิต แอปโซลูท แคร์ สำหรับลูกค้าที่มีเงินลงทุนในกองทุน Term Fund ยอดเงินรวมทั้งหมด 10 ล้านบาท ผ่าน TMB ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถโอนสิทธิ์การได้รับเงินคืนให้กับบุคคลในครอบครัวที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต แอปโซลูท แคร์ ได้
 3. เงินคืนเข้าบัญชี 20% จะคำนวณจากค่าเบี้ยรายปี ปีแรก เท่านั้น และ เงินคืนเข้าบัญชีสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อกรมธรรม์
 4. กรมธรรม์ประกันชีวิต แอปโซลูท แคร์ ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ซื้อและอนุมัติ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ต้องชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายปี ด้วยบัตรเครดิต TMB และ ธนชาต ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 5. สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย หรือ บัญชีออมทรัพย์ของผู้ชำระเบี้ยที่มีสถานะปกติ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากลูกค้าไม่มีบัญชี TMB ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี TMB เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 6. ธนาคารจะโอนเงินคืนตามเงื่อนไขโปรโมชั่น ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะการจัดส่งของสมนาคุณ/บัตรกำนัล ตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ หรือผลการคืนเงิน ได้ที่หมายเลข 1558 ภายใน 180 วันหลังจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ/เงินคืน
 7. มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 8. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ แอปโซลูท แคร์ เป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

เงื่อนไขทั่วไปของโปรโมชั่นสำหรับประกันวินาศภัย

รายละเอียด :

 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยตามที่กำหนด ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
 2. สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี TMB No Fixed  หรือ บัญชีออมทรัพย์อื่นของ TMB ของผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะปกติ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากลูกค้าไม่มีบัญชีออมทรัพย์ TMB ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีออมทรัพย์ TMB เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 3. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณ/บัตรกำนัล ตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ หรือโอนเงินคืนตามเงื่อนไขโปรโมชั่น ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะการจัดส่งของสมนาคุณ/บัตรกำนัล ตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ หรือผลการคืนเงิน ได้ที่หมายเลข 1558 ภายใน 180 วันหลังจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการรับของสมนาคุณ/เงินคืน
 4. มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 5. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุนทุกครั้ง
 6. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (ประกันสุขภาพ เฮลธ์ แคร์ พลัส) เป็นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 7. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (ประกันภัยรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล) เป็นของบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 
เพิ่มเติม สำหรับเงินคืน10% ของค่าเบี้ยประกันภัย Health Care Plus
 1. ให้เงินคืนกับค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในช่วงอายุ 16-70 ปี โดยบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จะทำการโอนเงินคืน 10% ของเบี้ยประกัน ให้แก่ลูกค้า ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
 2. ลูกค้าต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากTMB หรือเปิดบัญชี No Fixed หรือบัญชีออมทรัพย์อื่นๆ ของทีเอ็มบี ในวันที่สมัครประกันภัย
 3. เงินคืนนี้ให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันสุขภาพ Health Care Plus ที่ TMB ทุกสาขา
 
เพิ่มเติม สำหรับการรับ e-coupon ร้านกาแฟ อินทนิล จากการซื้อประกันภัยของ บมจ. ธนชาตประกันภัย
 1. ลูกค้าจะได้รับ e-coupon จาก LINE ของ บมจ.ธนชาตประกันภัย โดยลูกค้าจะต้องสแกน QR code เพื่อสมัครเป็นเพื่อนกับบริษัทประกัน
 2. E-coupon จะถูกส่งให้ลูกค้าผ่าน LINE ของธนชาตประกันภัย ภายในวันทำการถัดไปหลังกรมธรรม์มีผลบังคับ
 3. วันหมดอายุของ e-coupon จะถูกระบุอยู่ใน e-coupon ที่ได้รับ ซึ่งเงื่อนไขการใช้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
 4. สงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณเพียง 1 ชิ้นให้แก่ ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน ตลอดรายการ กรณีผู้เอาประกันภัยที่มีมากกว่า 1 กรมธรรม์ ภายใต้ชื่อเดียวกัน จะได้รับของสมนาคุณเพียง 1 ชิ้นเท่านั้น

ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
แลกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus แลกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus
บัตร TMB Absolute ใช้ 10,000 คะแนน
รับเครดิตเงินคืน 3% เข้าบัญชีบัตรเครดิต
บัตร TMB So Fast และ Royal Top Brass
ใช้ 5,000 คะแนน
รับเครดิตเงินคืน 1.5% เข้าบัญชีบัตรเครดิต
ใช้ทุกๆ 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 120 บาท เข้าบัญชีบัตรเครดิต
Code ประเภทประกัน
2081 ประกันชีวิตทุกประเภท (สำหรับบัตร TMB Absolute Card)
ยกเว้น Wealthy Link และ Flexi Life Protect 15/5 (Unit linked)
2029 ประกันชีวิตทุกประเภท (สำหรับ TMB So Fast Card) เริ่ม 19 พ.ค. 63
ยกเว้น Wealthy Link และ Flexi Life Protect 15/5 (Unit linked)
2082 ประกันวินาศภัยทุกประเภท ยกเว้น TMB PA Prestige และ TMB Extended Warranty (สำหรับบัตร TMB Absolute Card)
2083 โปรแกรม TMB PA Prestige (สำหรับบัตร TMB Absolute Card)
2084 โปรแกรม TMB Extended Warranty (สำหรับบัตร TMB Absolute Card)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.tmbbank.com/promotion/view/CC-AbsoluteBA-Dec19.html

เงื่อนไขทั่วไปของโปรโมชั่นการแลกคะแนนจากบัตรเครดิต
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนนสะสมในบัตรกับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะรับเป็นส่วนลด (เครดิตเงินคืน) เข้าบัญชีบัตรเทียบเท่ายอดใช้จ่ายสินค้าและบริการโดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อชำระค่าใช้จ่ายโดยตรง
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี ปีแรกผ่านบัตรเครดิตที่กำหนด สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตทุกรายการ ซึ่งซื้อที่ TMB ทุกสาขาเท่านั้น ยกเว้น ประกันชีวิต เวลธ์ตี้ ลิงค์ และ เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์)
 3. สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการซื้อประกัน
 4. ธนาคารฯ จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลารอคอย
 5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 6. ในกรณียกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทประกัน
 7. คะแนนสะสมที่ใช้แลกส่วนลดในรูปเครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถแลกคืนกลับ โอนให้ผู้อื่น และ/หรือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นคะแนนสะสม เงินสด หรือผลประโยชน์อื่นใดได้
 8. ในกรณีคะแนนสะสม TMB Rewards Plus ไม่เพียงพอสำหรับการแลกรับเครดิตเงินคืน ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีดังกล่าว
 9. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพิ่มเติม สำหรับการแลกคะแนนบัตรเครดิตAbsolute กับการซื้อประกันภัย
 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature ที่เป็นบัตรหลัก มีสถานะบัตรปกติ และทำรายการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี ปีแรกผ่านบัตรเครดิต ABSOLUTE สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตทุกรายการซึ่งซื้อที่ TMB ทุกสาขาเท่านั้น ยกเว้น ประกันชีวิต เวลธ์ตี้ ลิงค์ และ เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์)
 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันวินาศภัยผ่านบัตรเครดิต ABSOLUTE สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย TMB PA Prestige และ TMB Extended Warranty ของ บมจ. ธนชาตประกันภัย ซึ่งซื้อที่ TMB ทุกสาขาเท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม 10,000 คะแนน ได้รับส่วนลด (เครดิตเงินคืน) เข้าบัญชีบัตรเครดิต ต่อการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 1 กรมธรรม์
 5. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย TMB PA Prestige ติดต่อ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร.02-308-9365
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย TMB Extended Warranty ติดต่อ บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด โทร.088-923-4531
 8. เช็คคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ TMB Exclusive Line โทร. 02-055-1558

เพิ่มเติม สำหรับการแลกคะแนนบัตรเครดิตSo Fast และ Royal Top Brass กับการซื้อประกันชีวิต
 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต So Fast และ Royal Top Brass เฉพาะบัตรหลัก ที่มีสถานะบัตรปกติ และมีคะแนนเพียงพอในการแลกอยู่แล้ว ทำรายการระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปีปีแรกผ่านบัตรเครดิต So Fast และ Royal Top Brass สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตทุกรายการ ซึ่งซื้อที่ TMB ทุกสาขาเท่านั้น ยกเว้น ประกันชีวิต เวลธ์ตี้ ลิงค์ และ เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์)
 3. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับคะแนนสะสม Rewards Plus จากยอดซื้อหรือชำระค่าประกันทุกประเภท
 4. สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม 5,000 คะแนน ได้รับส่วนลด(เครดิตเงินคืน) เข้าบัญชีบัตรเครดิต ต่อการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 1 กรมธรรม์
 5. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 6. ในกรณียกเลิกการซื้อสินค้าและบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทประกัน
 7. เช็คคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Contact Center โทร.1558
ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันนี้ – 31 ธ.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น