ช้อปประกันชีวิตที่ ทีเอ็มบี พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ

ไม่ว่าจะออม คุ้มครอง ลงทุน หรือวางแผนเกษียณ

ไม่ว่าจะออม คุ้มครอง ลงทุน หรือวางแผนเกษียณ

ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563

 

ประกันเพื่อความคุ้มครอง

ประกันชีวิตตลอดชีพพิเศษ 99/5 (ชนิดมีเงินปันผล)
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 20,000 บาท

ทีเอ็มบีคุ้มครอง 99/8 พลัส

เมื่อจ่ายค่าเบี้ยรายปี 15,000 บาทขึ้นไป รับเงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 500 บาท

ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
15,000 – 29,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท
30,000 บาท ขึ้นไป บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,500 บาท

 

ประกันเพื่อออม

ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
30,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 500 บาท
100,000 – 479,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,200 บาท
480,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 10,000 บาท

พิเศษต่อที่ 2 เมื่อซื้อ ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 ผ่าน TOUCH

จ่ายค่าเบี้ยประกันทุกๆ 12,000 บาท รับเพิ่มอีก 30 WOW

รายละเอียดเงื่อนไขการรับโปรโมชั่น
 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต Life Saver 15/9 (เฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น) ผ่าน TMB TOUCH รับ 30 WOW/การจ่ายค่าเบี้ยประกันทุกๆ 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคาร ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับคะแนน WOW ภายใน 2 วันทำการ (หลังจาก 45 วัน ที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้)
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลูกค้า TMB TOUCH คลิกซื้อได้เลย : www.tmbbank.com/m_buyBA159
ไม่มี TMB TOUCH คลิกเพื่อ download : https://www.tmbbank.com/DownloadMobileApp

 

ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 20,000 บาท

ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 20,000 บาท

ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ทรี เจนส์
ทุนประกันภัย ของสมนาคุณต่อที่ 1
เงินคืนเข้าบัญชี
(เฉพาะปีกธ.ที่ 1 เท่านั้น)
300,000 เงินคืนเข้าบัญชี 3,000 บาท
500,000 เงินคืนเข้าบัญชี 7,500 บาท
1,000,000 เงินคืนเข้าบัญชี 15,000 บาท
2,000,000 เงินคืนเข้าบัญชี 30,000 บาท

พิเศษมากกว่าเดิม จ่ายค่าเบี้ยด้วยบัตรเครดิต TMB ทุกประเภท รับเงินคืน (Cash Back) 1% ของค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระจริง ในปีที่ 1 และ 2 เท่านั้น และสามารถแบ่งชำระเบี้ยประกันได้ 0% 3 เดือน ผ่านโปรแกรม So GooOD

รายละเอียดเงื่อนไขการรับโปรโมชั่นบัตรเครดิต สำหรับแบบประกัน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ทรี เจนส์:

 • ธนาคารจะทำการคืนงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 3 รอบบัญชี ถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) และยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus สำหรับบัตรเครดิต TMB So Fast และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตรเครดิต TMB So Smart ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD คือ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป โดยยอดที่เปลี่ยนมาเป็นบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus สำหรับบัตรเครดิต TMB So Fast และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตรเครดิต TMB So Smart ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว
 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันกำหนดที่ 3 เดือน 6 เดือน และ 10 เดือน โดยธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน สำหรับรายการแบ่งจ่าย 6 เดือน, และ 0.69% ต่อเดือน สำหรับรายการ แบ่งจ่าย 10 เดือน, ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยในประเภทแบ่งจ่าย 3 เดือน (0% เฉพาะรายการแบ่งจ่าย 3 เดือน) (หรือตามที่ธนาคารอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558

ทีเอ็มบี 15/7 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 20,000 บาท

 

ประกันบำนาญ

ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 20,000 บาท

ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 20,000 บาท

ให้คุณได้มากกว่า!

เพียงสมัครประกันชีวิตดังต่อไปนี้ และชำระเบี้ยประกันภัยรายปีมูลค่า 50,000 – 499,999 บาทขึ้นไปภายในวันและสาขาเดียวกัน
 • ไลฟ์ เซฟเวอร์ 15/9 | ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 | ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก | ประกันชีวิตตลอดชีพพิเศษ 99/5 (ชนิดมีเงินปันผล) | ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส ร่วมกับ
 • ประกันบำนาญ ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 หรือ 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) โดยชำระเบี้ยฯ แบบรายปี
รับเพิ่มเลย บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 5,000 บาท

ประกันสุขภาพ

ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป e-Coupon สตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท
ซื้อ 2 กรมธรรม์ มูลค่ารวม ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป กระเป๋าเป้สำหรับครอบครัว มูลค่า 500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 โดยบริษัทผู้รับประกันต้องได้รับชำระค่าเบี้ยประกันและกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ e-Coupon สตาร์บัคส์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ หรือของสมนาคุณกระเป๋าเป้สำหรับครอบครัว 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัวเท่านั้น
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับใบคำขอและค่าเบี้ยประกันภัยทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคารภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงนามในใบคำขอ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ และของสมนาคุณ e-Coupon สตาร์บัคส์ จะจัดส่งผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้เท่านั้น ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับใบคำขอและค่าเบี้ยประกันภัย
 • มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเป็นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์)

ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 20,000 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับประกันชีวิต:

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามที่กำหนด ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
 • สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี TMB No Fixed  หรือบัญชีอื่นของ TMB ของผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะปกติ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากลูกค้าไม่มีบัญชี TMB ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี TMB เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณ / บัตรกำนัล ตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ หรือโอนเงินคืนตามเงื่อนไขโปรโมชั่น ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืน/ไม่สามารถโอนเงินคืนได้ และลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคารภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
 • สำหรับโปรโมชั่นพิเศษ “ได้มากกว่า” ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เป็นบุคคลเดียวกัน สมัครและจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปีของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ภายในวันเดียวกันเท่านั้น โดยต้องซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 หรือทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 หรือทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก หรือประกันชีวิตตลอดชีพพิเศษ 99/5 หรือทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี 50,000 – 499,999 บาท และซื้อประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต (บำนาญลดหย่อนได้) 85/5 หรือ 85/60 แบบรายปี ค่าเบี้ยประกันภัยเท่าไรก็ได้ จึงจะได้รับเพิ่มบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 5,000 บาท ทั้งนี้จำกัดการรับคืน และบัตรกำนัลรวมมูลค่าไม่เกิน 10% ของค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมด
 • โปรโมชั่นสำหรับลูกค้า Payroll เป็นโปรโมชั่น on-top สำหรับลูกค้าที่ได้รับเงินเดือนผ่านทีเอ็มบี ทั้งนี้รวมถึงพนักงานของทีเอ็มบีด้วย
 • มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ธนาคารกำหนดมูลค่าของสมนาคุณจากค่าดำเนินการประกันภัยปีแรก (ซึ่งเป็นส่วนความคุ้มครอง) โดยค่าดำเนินการประกันภัยปีแรกเป็น ส่วนหนึ่ง (40%) ของค่าเบี้ยประกันภัยรายปี
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุนทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทาง ซื้อบน เวปไซด์ TMB

โปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2563 เท่านั้น

แผนรายเที่ยว
เบี้ยประกันภัย ของสมนาคุณ
500 – 999 บาท E-coupon Starbucks มูลค่า 100 บาท
1,000 บาทขึ้นไป E-coupon Starbucks มูลค่า 200 บาท
แผนรายปี
เบี้ยประกันภัย ของสมนาคุณ
ทุกแผนประกันภัย (Plan A, Plan B, Plan C) E-coupon Starbucks มูลค่า 500 บาท

รายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่น:

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางตามแผนที่กำหนด ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 จะได้รับของสมนาคุณ e-Coupon สตาร์บัคส์ตามมูลค่าที่กำหนด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์
 • บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งของสมนาคุณบัตรกำนัลสตาร์บัคส์รูปแบบ Starbucks e-Coupon ผ่านระบบ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้าซึ่งเป็นผู้สมัครทำประกันการเดินทางท่านแรก (กรณีซื้อเป็นกลุ่ม) ภายใน 15 วันหลังจากซื้อประกันภัยการเดินทาง
 • หากลูกค้ายังไม่ได้รับ SMS จากบริษัทฯ ภายใน 15 วัน กรุณาติดต่อ 02-007-9049
  - เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 21.00 น.
  - วันเสาร์ เวลา 9.30 น. - 18.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ดูรายละเอียดการใช้งาน Starbucks e-Coupon คลิกที่นี่
 • หากลูกค้าไม่ได้ระบุหมายเลขโทรศํพท์มือถือไว้ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ไม่มีในระบบของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งของกำนัลสตาร์บัคส์รูปแบบ Starbucks e-Coupon ผ่านระบบ SMS ให้กับลูกค้า
 • มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทางเป็นของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น